Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Aktualności

Dyrektor przedszkola - pani Aneta Ciepła

przyjmuje interesantów

w ŚRODY - od godziny 10.00 do 13.00

UWAGA
Z dniem 1 września 2017 r. uległ zmianie nr konta,
na które należy wpłacać zobowiązania wobec przedszkola
- CZESNE I WYŻYWIENIE.

Bank Millenium
68 1160 2202 0000 0001 7625 4885


Zachęcamy Państwa do zapoznania się
z uchwałą RMT 361/2016 w sprawie przyjęcia

„Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Torunia
na lata 2016-2023”
.



Przypominamy Państwu o obowiązku PUNKTUALNEGO przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zgodnie z godzinami, jakie zadeklarowali Państwo w umowach z placówką.
Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00.



Informujemy, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Toruniu udziela bezpłatnej pomocy rodzicom dzieci, których adaptacja w przedszkolu przedłuża się (okres powyżej 3 miesięcy). Poradnia oferuje również warsztaty rozszerzające kompetencje wychowawcze rodziców pod nazwą "Szkoła dla rodziców i wychowawców". Istnieje również możliwość diagnozy logopedycznej i objęcie dziecka pomocą terapeuty.

Zachęcamy Rodziców dostrzegających potrzebę konsultacji ze specjalistami do kontaktu z Poradnią.

ADRESY:

Toruń, ul. Prosta 4
tel.: 56-622-29-91


Toruń, ul. Osikowa 11
tel.: 56-648-10-41



Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Zespół Szkół nr 15 w Toruniu
Pracownicy pełnią dyżury w środy od godz. 15:00-18:00



Strona główna | Aktualności | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Ważne! | Nasze grupy | Warto wiedzieć | Rada Rodziców | BIP | Mapa witryny




Powrót do treści | Wróć do menu głównego