Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Aktualności

Toruń, dnia 31.08.2020


Szanowni Państwo

Informujemy, iż od dnia 01.09. 2020 r. przedszkole będzie czynne w godzinach
6.30 - 16.30.

Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola
do godz. 8.00 i odbieranie od godz. 14.00 do godz. 16.30
(według zadeklarowanych przez Państwa godzin).

Jednocześnie przypominamy, że do godz. 14.00 główne wejście do przedszkola,
ze względu na bezpieczeństwo dzieci, jest zamknięte.


Toruń, dni 27.08.2020

Szanowni Państwo

Serdecznie prosimy o bezwzględne zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Toruniu.

Procedury bezpieczeństwa ---> klik


  • Upoważnienie do odbioru dziecka ---> klik
  • Zgoda na udział dziecka w formach pracy przedszkola proponowanych w placówce ---> klik
  • Ankieta informacyjna o dziecku ---> klik

  • Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych---> klik
  • Zgoda na pomiar temperatury ---> klik


Szanowni Rodzice!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci
prosimy o zgłaszanie do wychowawców grup
wszelkich przypadków wystąpienia u dzieci
chorób zakaźnych i pasożytniczych, a także wszelkich przypadków podejrzenia lub wystąpienia zakażenia koronawirusem oraz kontaktu z osobami chorymi, przebywającymi
w izolacji lub kwarantannie.

Toruń 31.08.2020

Szanowni Państwo!


Informuję, iż ze względu na remont drugiego modułu starej części przedszkola,
PARKING
będzie nadal wyłączony z użytkowania.
Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA!

Wszelkie pytania odnoszące się do płatności za przedszkole prosimy kierować na adres:

intendent@pm12torun.com

Dzienna stawka żywieniowa
od dnia 1 października 2018 r. wynosi 6 zł.

NUMER KONTA

na które należy wpłacać zobowiązania wobec przedszkola
- CZESNE I WYŻYWIENIE.

Bank Millenium
68 1160 2202 0000 0001 7625 4885
Powrót do treści | Wróć do menu głównego