Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Aktualności

UWAGA!

NOWY adres e-mail, na który wysyłamy
usprawiedliwienia nieobecności dziecka w przedszkolu.
Aktualnie obowiązujący e-mail:

intendent@pm12torun.com


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu
zaprasza rodziców, wychowawców i nauczycieli na
WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Szczegółowe informacje ---> klik

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, że na stronie internetowej UMT (
https://www.torun.pl) zostały umieszczone informacje dotyczące naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z zasadami naboru oraz informacje dotyczące naboru do klas I szkół podstawowych wraz z zasadami naboru.

UWAGA RODZICE

Elektroniczny nabór dzieci na rok szkolny 2019/2020 trwać będzie
od 11.02.2019 r. do 08.03.2019 r.

Nabór odbywa się poprzez stronę:
www.torun.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020. Ostateczny termin złożenia deklaracji:
04.02.2019 r.


  • Uchwała nr 552/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń---> klik
  • Zarządzenie nr 16 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.01.2019 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych---> klik
  • Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 16---> klik
  • Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 16---> klik
  • Kryteria brane pod uwagę w trakcie rekrutacji ---> klik


NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 nabór do klas I w szkołach podstawowych odbywa się w tym samym terminie, co nabór do przedszkoli. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

Ogłoszenie
w sprawie odpłatności za przedszkole
Szanowni Rodzice!
Dnia 2 listopada 2018 r. weszła w życie uchwała nr 950/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określania warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty.
Szczegółowe informacje---> klik

Informujemy też,
że ulega zmianie
dzienna stawka żywieniowa
od dnia 1 października 2018 r.
wynosić bedzie 6 zł.


Szanowni Rodzice!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci
prosimy o zgłaszanie do wychowawców grup
wszelkich przypadków wystąpienia u dzieci
chorób zakaźnych i pasożytniczych.


Szanowni Rodzice!

Prosimy o
punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola
do godz. 8.00 i odbieranie od godz. 14.00
lub według zadeklarowanych przez Państwa godzin.

Informujemy, że
do godz. 14.00 główne wejście do przedszkola,
ze względu na bezpieczeństwo dzieci, jest zamknięte.

NUMER KONTA

na które należy wpłacać zobowiązania wobec przedszkola
- CZESNE I WYŻYWIENIE.

Bank Millenium
68 1160 2202 0000 0001 7625 4885


Zachęcamy Państwa do zapoznania się
z uchwałą RMT 361/2016 w sprawie przyjęcia

„Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Torunia
na lata 2016-2023”
.


Strona główna | Aktualności | Klauzula informacyjna | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Rekrutacja | Dla Rodziców | Jadłospis | Nasze grupy | Poradnictwo i pomoc | Warto wiedzieć | Rada Rodziców | Podstawa dzialania | BIP | Archiwum | Bajeczki | Mapa witryny
Powrót do treści | Wróć do menu głównego