Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Dla rodziców

Dokumenty do pobrania

  • Upoważnienie do odbioru dziecka ---> klik
  • Zgoda na udział dziecka w formach pracy przedszkola proponowanych w placówce ---> klik
  • Ankieta informacyjna o dziecku ---> klik
  • Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych---> klik
  • Zgoda na pomiar temperatury ---> klik
  • Oświadczenie o godzinach pobytu dziecka w placówce ---> klik

Powrót do treści | Wróć do menu głównego