Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Formularz usprawiedliwienia

Dla Rodziców


Dnia 2 listopada 2018 r. weszła w życie uchwała nr 950/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określania warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty.

Znosi się obowiązek składania oświadczeń o okresie, w którym dziecko było nieobecne w przedszkolu.
Pozostaje natomiast obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka i informowania o przyczynie tejże nieobecności.

Strona główna | Aktualności | Klauzula informacyjna | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Rekrutacja | Dla Rodziców | Jadłospis | Nasze grupy | Poradnictwo i pomoc | Warto wiedzieć | Rada Rodziców | Podstawa dzialania | BIP | Archiwum | Bajeczki | Mapa witryny
Powrót do treści | Wróć do menu głównego