Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Koncepcja pracy

Podstawa dzialania

KONCEPCJA PRACY
WYCHOWOWCZO – DYDAKTYCZNEJ 2017/2018

KIERUNEK:


„Dziecko w świecie literatury – tworzenie warunków do doświadczania językowego w różnych sytuacjach edukacyjnych”.

Cele:

  • Stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych w celu werbalnego aktywizowania dzieci.
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  • Kształtowanie oraz wspomaganie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, społecznego dzieci poprzez właściwe ukierunkowaną ekspresję werbalną.
  • Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie różnorodnych metod i form pracy.
  • Stosowanie różnorodnych metod nauki czytania.
  • Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi i werbalnemu „otwarciu się” dziecka.
  • Doskonalenie mowy komunikatywnej, poprawnej pod względem gramatycznym i artykulacyjnym.
  • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci oraz stworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu kompetencji czytelniczych.
  • Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.
  • Kształtowanie własnej wartości i wiary w swoje siły, a także szacunku do innych ludzi.


Strona główna | Aktualności | Klauzula informacyjna | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Dla Rodziców | Jadłospis | Nasze grupy | Poradnictwo i pomoc | Warto wiedzieć | Rada Rodziców | Podstawa dzialania | BIP | Archiwum | Mapa witryny
Powrót do treści | Wróć do menu głównego