Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Metody pracy stosowane w przedszkolu

Poznajmy się

Metody pracy stosowane w przedszkolu

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny i równomierny rozwój dziecka. Jest ona dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych.
Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków i dostosowaniu do nich zadań wychowawczych.
Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem m.in.:

- Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- Pedagogikę zabawy
- odimienną metodę nauki czytania Ireny Majchrzak
- metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
- elementy "Edukacji przez ruch" - Doroty Dziamskiej
- biblioterapię
- dramę
- gry i zabawy integracyjne
- relaksację
- metodę twórczego ruchu Carla Orffa
- metodę gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
- Kinezjologię Edukacyjną Paula Dennisona
- metodę aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss
i wiele innych.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego