Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Muchomorki

Nasze grupy


Grupa "Muchomorki"

nauczyciele:
Katarzyna Szewczak
Marta Zając

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
wtorek 15.45 - 16.30
(po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem)

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:
1. "Zaczynamy nowy rok szkolny" realizacja 02.09.2019 - 06.09.2019
2. "Bezpieczne przedszkolaki" realizacja 09.09.2019 - 13.09.2019
3. "Czysto wokół nas" realizacja 16.09.2019 - 20.09.2019
4. "Razem ciekawie spędzamy czas" realizacja 23.09.2019 - 27.09.2019

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze:
1. Uświadomimy sobie zasady bezpieczeństwa dotyczące różnych aspektów życia. Poznamy sposoby radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu. Będziemy kształtować właściwe zachowania w kontaktach z osobą obcą. Będziemy kształtować orientację przestrzenną, a w szczególności umiejętność określania kierunków.
2. Przypomnimy sobie zasady regulujące właściwe zachowanie podczas pobytu w przedszkolu. Będziemy współtworzyć zasady i normy postępowania warunkujące zgodne współżycie w grupie - wypracujemy kontrakt grupowy. Rozwiniemy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami. Wdrożymy się do polubownego rozwiązywania sporów oraz do respektowania norm postępowania zapisanych kontrakcie grupowym. Wdrożymy się do komunikowania innym swoich potrzeb i odczuć.
3. Poszerzymy wiedzę o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew i wody, będziemy kształtować postawę i świadomość ekologiczną. Poczujemy odpowiedzialność za stan środowiska, przeniesiemy swoją postawę na praktykę codzienną. Będziemy porządkować najbliższą okolicę z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa podczas zbierania śmieci.

Piosenka, którą poznajemy:
"Kolorowe swiatła" piosenka
Do przedszkola co dzień rano
idę przez ulicę z mamą,
droga wcale nie jest łatwa,
bo na skrzyżowaniach światła.

Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

Samochody w rzędach stoją,
a kierowcy spoglądają,
czy już światło jest zielone,
by odjechać w swoją stronę.

Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

Policjanci wciąż pracują,
skrzyżowania obserwują,
czy przepisy wszyscy znają
i czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego