PAŹDZIERNIK


Tematyka kompleksowa:

 1. „Jesienna przygoda” -realizacja 01.10.2021 r. – 08.10.2021 r.
 2. „ Koszyk Pani Jesieni ”  – realizacja 11.10.2021 r. – 15.10.2021 r.
 3. „Jesienne skarby”  – realizacja 18.10.2021 r. –22.10.2021 r.
 4. „ Nasza mała ojczyzna ”  – realizacja 25.10.2021 r.- 29.10.2021 r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • poznanie wartości „pracowitości”, poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość
 • poznanie nowej wartości „uprzejmości”, zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach
 • budowanie atmosfery życzliwości i otwartości
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • ćwiczenie pamięci
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk
 • motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, zabawach)
 •  rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów
 • zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni
 • uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody
 • prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń
 • przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru
 • poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy
 • poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa)
 • poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych
 • poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią
 • poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw
 • rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej
 • poznanie możliwości własnego aparatu głosowego
 • poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • wdrażanie do zgodnej współpracy.

Piosenka i wiersz, które poznamy:

„Dwa malutkie jeże” /piosenka/

Ref.: Dwa malutkie jeże,

jadą na rowerze,

idą leśną drogą,

tupią jedną nogą.

Gdy dzień w noc się zmieni szukają jedzenia,

zjadają robaki,

owady, ślimaki.

Ref.: Dwa malutkie jeże…

Nie robią zapasów,

mieszkają wśród lasów,

śpią pod gałęziami,

nie jedzą salami.

Ref.: Dwa malutkie jeże…

„Śpiący niedźwiedź”  /wiersz, autor:  Marlena Szeląg/

Niedźwiedź zimę wyczuł nosem,

„Och, nie jestem Eskimosem!”.

W swojej gawrze się ułożył,

łapki do snu szybko złożył.

Teraz sobie smacznie śpi,

nie pukajcie w jego drzwi!

Śpiący niedźwiedź zapadł w sen,

w swojej gawrze hen,  hen, hen…