MAJ


Tematyka kompleksowa:

 1. Wiosenna łąka – realizacja    04.05.-  07. 05.2021 r.
 2. W świecie naszych uczuć – story line – realizacja    10.05.- 14. 05.2021 r.
 3. Mama i tata – realizacja   17.05.-  21.05.2021
 4. Moi rodzice pracują – realizacja   24.05. – 31.05.2021

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Rozwijanie postawy poszanowania przyrody oraz rozbudzanie zainteresowania światem zwierząt  poprzez poznanie bogactwa świata owadów , przezwyciężanie animozji do owadów.
 • Poznawanie siebie i swoich emocji ,uczenie się wyrażania własnych uczuć i myśli
  w sposób akceptowany społecznie.
 • Wyrażanie swoich uczuć i myśli w różnych formach ekspresji.
 • Wzmacnianie  tożsamości  poprzez rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, dzielenie się opowieściami o swoich bliskich; wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami; rozwijanie postawy szacunku do rodziców.
 • Poznawanie zawodów rodziców – poprzez prezentację akcesoriów i opowiadanie zaproszonych Rodziców.
 • Rozwijanie rozwijania sprawności ruchowej i precyzji ruchów  poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe.

Wiersz i piosenka, które poznamy:

„Dla Was” /piosenka/

Moja mama fajna jest.
o tym ja najlepiej wiem.
Gdy mi smutno jest i źle,
zawsze przy mnie blisko jest.

Ref. Bo mama, bo mama najlepiej wszystko wie.                                                                                                 Bo mama, bo mama, tak bardzo kocha mnie. 2x

A mój tata to jest ktoś. Czasem mi zaśpiewa coś.                                                                                            Kiedy wolną chwilę ma, chętnie ze mną w piłkę gra.

Ref. Bo tata, bo tata, najlepiej wszystko wie.                                                                                                          Bo tata, bo tata, tak bardzo kocha mnie. 2x

„Dzień Mamy” /wiersz/

Mama uśmiecha się ciepło jak słonko
Mama nas zawsze przytuli
Bajkę opowie pogłaszcze po głowie
I dziurę zaszyje w koszuli

Niech nam żyją wszystkie mamy
Dziś życzenia im składamy
Bo tak bardzo je kochamy
Całujemy i ściskamy.