CZERWIEC
Tematy kompleksowe:
 1. Dla wszystkich dzieci słońce przyjaźnie świeci – realizacja 31.05.2021 – 04.06.2021
 2. Szukamy lata na łące, w lesie, na drzewach i w kwiatach – realizacja 07.06.2021 – 11.06.2021
 3. Bezpieczne wakacje – realizacja 14.06.2021 – 18.06.2021
 4. Żegnamy przedszkole, po wakacjach spotkamy się w szkole – realizacja 21.06.2021 – 25.06.2021
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: 
 • Wzbogacanie wiedzy na temat życia ludzi na różnych kontynentach.
 • Poznawanie muzyki etnicznej różnych zakątków świata.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.
 • Kształcenie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmów: włączanie się, uważne słuchanie.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących np. środowisku lecie; rośliny zwierzęta różnych ekosystemach różnych porach roku.
 • Rozwijanie postawy poszanowania środowiska – rozmowa na temat ochrony lasów oraz na temat korzyści, jakie człowiek czerpie z lasu
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Kształtowanie, w trakcie planowania zabaw, postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz osób uczestniczących w zabawach.
 • Przygotowanie do podjęcia roli ucznia, kształtowanie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki szkolnej.
 • Kształcenie umiejętności planowania swoich działań.
 • Doskonalenie umiejętności recytowania wierszy, śpiewania piosenek, aktywnego uczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.

Piosenka, którą poznamy: 

Złap lato za rękę
W górze bursztynowe słońce
w dolinie skrył się chłodny cień
motyl spieszy by na łące
móc z latem spędzić dzień
Złap lato za rękę
zaśpiewaj piosenkę
dziś słońca nie będzie nam brak
nie kryją słowiki talentu przed nikim
i tysiąc kolorów ma świat
Trzymać ciepły wiatr na dłoni
i słuchać o czym szepcze las
gra na skrzypcach polny konik
znów lato woła nas.
Złap lato za rękę
zaśpiewaj piosenkę
dziś słońca nie będzie nam brak
nie kryją słowiki talentu przed nikim
i tysiąc kolorów ma świat
Płyńmy szlakiem niepoznanym
na wyspę Malinowych Mórz
razem z latem wyruszamy
walizki pełne już
Złap lato za rękę
zaśpiewaj piosenkę
dziś słońca nie będzie nam brak
nie kryją słowiki talentu przed nikim
i tysiąc kolorów ma świat