MAJ


Tematyka kompleksowa:

 1. „Jestem Polakiem i Europejczykiem” realizacja 03.-07.05.2021
 2. ,,Podróże po krajach” realizacja 12.-16.05.2021
 3.  ,,Majowa łąka” realizacja 17. – 21.05.2021
 4. „Moi rodzice” realizacja 24. – 28.05.2021

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.

 • Odczytywanie symboli na mapie i globusie.

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie środowiska przyrodniczego jakim jest łąka oraz jej mieszkańców.

 • Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

 • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.

 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo – ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych

 • Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy.

 • Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról jej członków i związanych z tym obowiązków.

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo.

Wiersz i piosenka, które poznamy:

,,Co to jest Polska?”  /wiersz Cz. Janczarski/

Co to jest Polska?

– spytał Jaś w przedszkolu.
Polska – to wieś i las
i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko nad tobą.

Polska – to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy na niebie mkną.
Polska to także
twój rodzinny dom.

A przedszkole?
Tak i Tak – i przedszkole,
i róża w ogrodzie,
i książka na stole.

,,Wesołe biedroneczki” /piosenka/
Gdy słoneczko zaświeciło ,to biedronki obudziło,
witaj wiosno hejże ha, zatańcz z nami raz i dwa.
Lećmy razem zawołały i na łączkę poleciały,
witaj łączko hejże ha, zatańcz z nami raz i dwa.
A na łące kwiatów tyle, że zleciały się motyle
hej motylku hejże ha, zatańcz z ami raz i dwa.
I owady brzęczą też, bo to wiosna przecież jest.
Hej wiosenko hejże ha, zatańcz z nami raz i dwa.