PAŹDZIERNIK


Tematyka kompleksowa:

 1. Jesienna przyroda realizacja 04.10.2021 – 08.10.2021
 2. Koszyk Pani Jesieni realizacja 11.10.2021 – 15.10.2021
 3. Skarby Jesieni realizacja 18.10.2021 – 29.10.2021

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości;
 • poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych,
 • swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;
 • kształtowanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • zapoznanie z literami  M, L, T, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w prostych sylabach, wyrazach
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach; porównywanie zbiorów: o ile więcej o ile mniej
 • budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek „Przepis na zdrowie”, „Małgorzata”, „Lena”, „Tomasz”, „Iza”, określanie nastroju muzyki, akcentowanie pierwszej miary taktu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne śpiewanie piosenek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu
 • rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;
 • rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad trudnymi emocjami;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy: rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i ich efektów.

Piosenka, którą poznamy:

„Przepis na zdrowie”

A ja przepis znam na zdrowie

jak stosować go opowiem

kilka dobrych rad się przyda

żeby zdrowym być jak ryba

Nie grymaszę gdy mleko na stole

nie odmawiam zjedzenia śniadania

zawsze chętnie wychodzę na spacerze

odpowiednie zakładam ubranie.

Myję ręce przed każdym posiłkiem

jem owoce i świeże warzywa

zęby co dzień szoruję dokładnie

każda ze mną bakteria przegrywa.