CZERWIEC

Tematyka kompleksowa:

 1. „Dzieci świata”– realizacja 31.05.2021 r. – 04.06.2021 r.
 2. „ Czekamy na wakacje”  – realizacja 07.06.2021 r. – 11.06.2021 r.
 3. „Kolory lata”- realizacja 14.06.2021 r. –18.06.2021 r.
 4. „Bezpieczne wakacje” – realizacja 21.06.2021 r.- 25.06.2021 r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju z wykorzystaniem obrazów, albumów, filmów
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie,
 • rozwijanie wyobraźni i słuchowej i spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni i słuchowej i spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni,
 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowania służącego i zagrażającego zdrowiu,
 • wytworzenie klimatu oczekiwania na zbliżające się wakacje.

Piosenka i wiersz, który poznamy:

„Wakacyjny pociąg”  /piosenka/

Jedzie pociąg, jedzie pociąg, a w pociągu dzieci.

Jadą, jadą na wakacje, słonko jasno świeci.

Jeden wagon hop, drugi wagon tup, tup,

trzeci wagon klap, klap, klap.

Pociąg jedzie w świat.

Wiersz, który poznajemy:

„Lato” /wiersz B. Forma/

Wczesnym rankiem po cichutku

lato przyszło pomalutku.

Ciepłe dzionki zamówiło,

świeżą zieleń rozrzuciło.

Lato, lato zostań z nami,

pokryj wkoło świat kwiatami.

Poproś słonko, by przybyło,

mocno wszystkim zaświeciło.

By nam ziemię ogrzewało,

swe promyki przysyłało.