MAJ


Tematyka kompleksowa:

 1. „Jesteśmy Polką i Polakiem”- metoda projektu – realizacja 03.05.2021 r. – 07.05.2021 r.
 2. „Wiosenna łąka”  – realizacja 10.05.2021 r. – 14.05.2021 r.
 3. „Gdy będę duży zostanę…” – realizacja 17.05.2021 r. – 21.05.2021 r.
 4. „Moja kochana rodzina” – realizacja 24.05.2021 r.- 28.05.2021 r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Wyjaśnienie symboli narodowych i ich znaczenia (godło, barwy, hymn).
 • Rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju z wykorzystaniem obrazów, albumów, filmów.
 • Poznanie legend o powstaniu państwa polskiego.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała zwierząt.
 • Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.
 • Rozwijanie wyobraźni i słuchowej i spostrzegawczości wzrokowej.
 • Rozwijanie kreatywności, wyobraźni i słuchowej i spostrzegawczości wzrokowej.
 • Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi.
 • Łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresja słuchową.
 • Rozumienie roli matki i ojca w życiu dziecka.
 • Budzenie uczucia przywiązania i szacunku dla matki i ojca.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni

Piosenka i wiersz, który poznamy:

„Moja mama”

Kiedy człowiek jest malutki,

Kto przegoni jego smutki?

Kto utuli, kto ogrzeje

I najpiękniej się zaśmieje?

Ref. Mama wszystko umie,

mama wszystko wie.

Nikt tak nie rozumie,

Czego dziecko chce.

Kiedy człowiek jest nieduży,

Kto pomocą mu posłuży?

„Mamo i tato”

Mamo, tato, razem z wami

w świat bezpiecznie wyruszamy.

Dziękujemy wam za wszystko.

Dobrze, gdy jesteście blisko!