PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

 1. Dary jesieni realizacja 04.10.2021 – 08.10.2021
 2. Żywioły realizacja 11.10.2021- 15.10.2021
 3. Toruń moje miasto realizacja 18.10.2021 – 22.10.2021
 4. Bezpieczny przedszkolak realizacja 25.10.2021 –29.10.2021

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • aktywny udział w zabawach ruchowych
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich
 • zapoznanie się z numerami alarmowymi
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego
 • klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów
 • integrowanie się podczas planowania, współdziałania, przygotowywania i przeżywania wspólnej zabawy, nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • wzbogacanie słownictwa związane z konkretną tematyką
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według ich cech
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów
 • uwrażliwianie dzieci na piękno zmieniającej się przyrody
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych związanych z nadejściem jesieni
 • umiejętność współpracy w grupie.

Piosenka, którą poznamy:

„Kasztanki” /piosenka/

Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej czuprynie,
A w ogródku już kasztanki skaczą po ścieżynie.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?
Jeden w prawo, drugi w lewo, trzeci skoczył boczkiem,
Ten malutki, okrąglutki w trawie błyska oczkiem.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?
A ten piąty, a ten szósty, kasztanek łaciaty
Zamiast dzieciom do kieszonki – skoczył między kwiaty.

Nie chce z nami bawić się w kasztankową grę?
Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej czuprynie,
Nowe zrzuci nam kasztanki w zielonej łupinie.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?