CZERWIEC

Tematyka kompleksowa:

 1. Dzieci świata.
 2. Muzyka wokół nas.
 3. Przed nami podróż.
 4. Wakacje.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

Dziecko będzie:

 • słuchać innych, nie przerywając,
 • reagować na sygnały dźwiękowe nauczyciela,
 • stosować się do zasad bezpiecznej zabawy w sali przedszkolnej oraz na placu zabaw,
 • czerpać radość z zabaw na świeżym powietrzu,
 • zapamiętywać słowa piosenki,
 • układać zakończenie zdania,
 • akceptować, że wszyscy mają równe prawa i obowiązki,
 • nazywać prawa dziecka,
 • uczestniczyć w tworzeniu i przestrzegać norm współżycia opartych na wartościach,
 • nazywać, opisywać, wymieniać funkcje podstawowych środków transportu,
 • orientować się w bezpiecznym poruszaniu po drogach i korzystaniu ze środków transportu,
 • opisywać  sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia,
 • wymieniać numery alarmowe, wiedzieć kiedy je wykorzystać,
 • rozpoznawać i opisywać cechy wybranych zawodów w muzyce; (dyrygent, pianista , kompozytor, piosenkarz, śpiewak operowy),
 • opisywać rolę i znaczenie  muzyki w życiu,
 • określać nastrój słuchanego utworu,
 • słuchać utworów muzyki klasycznej,
 • interpretować muzykę za pomocą form ruchowych,
 • zapamiętywać ważne szczegóły  z życia i jego dorobek twórczości F. Chopina,
 • nazywać atrybuty potrzebne na wyprawę w góry (plecak , buty, wygodne ubranie),
 • orientować się w bezpiecznym poruszaniu się po szlakach górskich,
 • dostrzegać różnorodność obiektów i krajobrazów oraz ich walorów estetycznych,
 • wypowiadać się zdaniami złożonymi nt. planów wakacyjnych,
 • dodawać i odejmować w zakresie do 10,
 • orientować się w schemacie ciała innej osoby, ustalać kierunki od osi innej osoby ( prawo, lewo, przód, tył),
 • układać kompozycje płaskie z figur geometrycznych,
 • osiągać sprawność: podskok obunóż,
 • sprawnie ustawiać się w pary i rozsypkę,
 • przyjmować prawidłowe pozycje wyjściowe do ćwiczeń.

Wiersz i piosenka, które poznamy:

„Wakacyjne rady” /wiersz

Głowa nie jest od parady

i służyć ci musi dalej.

Dbaj więc o nią i osłaniaj,

kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda,

chłodna, bystra, czysta.

Tylko przy dorosłych

z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane

gdy zobaczysz w borze,

nie zrywaj! nie zjadaj!

bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie.

Jaka rada stąd wynika?

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,

Nie wkładaj go do koszyka.

 „Wesoły autobus” /piosenka/

Brum brum ciiiii

Brum brum ciiiiii

Silnik autobusu brzmi ( x2)

Spakuj plecak, bułkę, sok

I zrób ku przygodzie krok!

Gdy wycieczki idzie czas,

To autobus wiezie nas!

Wesoły autobus na wycieczkę mknie!

Wesoły aotubus jedzie tam gdzie chcę! (x2)

Brum brum ciiiii

Brum brum ciiiiii

Silnik autobusu brzmi ( x2)