MAJ

Tematyka kompleksowa:

 1. Dbamy o naszą planetę – realizacja 04.05.2021 – 07.05.2021
 2. Mieszkańcy łąki – realizacja 10.05.2021 – 14.05.2021
 3. Kosmiczne podróże – realizacja 17.05.2021 – 21.05.2021
 4. Moja rodzina – realizacja 24.05.2021 – 28.05.2021

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Dzieci będą wzbogacały wiedzę nt ptaków, rozwijały umiejętność twórczego myślenia podczas wykonywania pracy plastycznej. Będą tworzyć wypowiedzi złożone na postawie opowiadania i ilustracji. Będą czerpać radość z obcowania z muzyką, będą śpiewały wiosenną piosenkę.
 • Dzieci będą doskonaliły słuch fonematyczny, sprawność manualną, wdrażały się
  do uważnego słuchania przeczytanych baśni opowiadań. Rozpoznawały postaci z bajek
  za pomocą wylosowanych rekwizytów. Wypowiadały się na temat opowiadań, wierszy. Stosowały dłuższe wypowiedzi. Utrwalały zasad korzystania z książeczek. Kształtowały spostrzegawczość podczas odgadywania tytułu bajek. Czerpały radość ze wspólnej zabawy z rówieśnikami.
 • Dzieci będą wdrażały się do uważnego słuchania opowiadań i wierszy, będą poszerzały posiadaną wiedzę nt zwierząt hodowlanych, ich życia, miejsca zamieszkania oraz użyteczności dla człowieka. Utrwalą zasady zdrowego odżywiania oraz rolę jaką odgrywają w nim produkty pochodzenia zwierzęcego. Będą rozwijać szeroko pojętą sprawność ruchową.
 • Dzieci będą wzbogacały wiedzę na temat ich ojczyzny – Polski. Poznają legendy „Wars
  i Sawa”, „Lech, Czech i Rus”, „Smok Wawelski”. Rozbudzą uczucia patriotyczne. Utrwalą wygląd flagi, godła Polski. Będą kształtować wyobraźnię muzyczną, rozwijać inwencję twórczą. Dzieci będą ćwiczyć umiejętność posługiwania się pieniędzmi, będą doskonalić techniki rachunkowe.

Piosenki, które poznamy:

„ Moja mama”

Lubię, kiedy moja mama

pocałunkiem mnie obudzi.

Mówi mi: Pamiętaj, dziecko,

trzeba kochać  wszystkich ludzi:,

Potem śpiewa mi piosenki,

piecze dla mnie pyszne ciasto,

uczy gier komputerowych.

Moją mamę mam na własność!

Ref. Moja mama umie wszystko,

umie bawić się i śmiać,

umie być naprawdę blisko,

przy niej się nie trzeba bać.

Moja mama umie wszystko,

umie nawet w piłkę grać,

umie SMS – y pisać,

lubi cieszyć się jak ja!

Po południu jest wesoło,

budujemy zamki z klocków;

jeśli któryś się przewróci,

mama mnie przytula mocno.

A wieczorem po kolacji

mama zasnąć mi pomaga,

czyta bajki na dobranoc

albo pięknie opowiada.

Ref. Moja mama umie wszystko……..

„Dzień  Taty”

Dzień Taty jest w czerwcu,

to wie każdy z nas.

By w domu radosnym był świętem

i tata od rana

pogodną miał twarz,

zanućmy dla Niego piosenkę.

Ref. Ta piosenka jest dla taty.

To piosenka zamiast kwiatów,

to piosenka na Dzień Taty –

chcemy w niej wyrazić tacie miłość swą.

Ta piosenka jest dla taty.

To piosenka zamiast kwiatów,

to piosenka na Dzień Taty –

chcemy w niej powiedzieć, że kochamy go.

Pamiętaj o tacie!

Choć moc pracy ma,

pobawi się z tobą, pośmieje;

zabierze do zoo,

na wszystkim się zna

i zawsze jest z nim jak w niedzielę.

Ref. Ta piosenka jest dla taty …

Kochany jest tata

To jasna jest rzecz

Na rower cię weźmie na lody

Do lasu, na basen

Zaprosi na mecz

I z tatą smak czujesz przygody.

Ref. Ta piosenka jest dla taty …