PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

 1. “Bezpieczna droga do przedszkola”  realizacja 04.10 – 08.10.2021
 2. “Jesień w parku i lesie” realizacja 11.10 – 15.10.2021
 3. “Jesień w sadzie” realizacja 18.10 – 22.10.2021
 4. “Jesień w ogrodzie” realizacja 25.10 – 29.10.2021

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • utrwalanie znajomości podstawowych kolorów
 • poznanie wybranych znaków drogowych
 • rozróżnianie uczestników ruchu drogowego
 • uświadamianie konieczności znajomości własnego imienia i nazwiska
 • rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne środki transportu
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie
 • poznanie środowisk przyrodniczych: park, las
 • poznanie pracy leśnika
 • poznanie darów jesieni z sadu i ogrodu
 • wyrabianie nawyków prozdrowotnych poprzez zachęcanie do spożywania owoców i warzyw
 • wskazywanie, nazywanie, rozpoznawanie zmysłami marchewki i jabłka
 • nabywanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na określoną cechę: kształt, kolor
 • rozpoznawanie koła, trójkąta
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • uczestniczenie w zabawach usprawniających pracę narządów mowy                    i zabaw ortofonicznych
 • posługiwanie się dłonią i narzędziami malarskimi w sposób umożliwiający śmiałość ekspresji, płynność ruchów
 • uczestniczenie w zabawach dowolnych w małych zespołach – podejmowanie próby przezwyciężania nieśmiałości
 • nabywanie umiejętności określania jednoznacznych postaw: dobry – zły
 • kształtowanie nawyku używania form grzecznościowych
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych z przyborami jak piłki, woreczki.