MAJ

Tematyka kompleksowa:

 1. „Jesteśmy Polką i Polakiem” -realizacja 03.05.2021 r. – 07.05.2021 r.
 2. „Wiosenna łąka”  – realizacja 10.05.2021 r. – 14.05.2021 r.
 3. „Gdy będę duży zostanę…” – realizacja 17.05.2021 r. – 21.05.2021 r.
 4. „Moja kochana rodzina” – realizacja 24.05.2021 r.- 28.05.2021 r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie poczucia dumy i  przynależności do  narodu poprzez rozbudzanie zainteresowania ojczyzną: zapoznanie z godłem, flagą i hymnem Polski, ważnymi miejscami, postaciami i obyczajami,
 • kształtowanie postawy poszanowania przyrody, wzbudzanie zainteresowania światem zwierząt poprzez poznanie bogactwa świata owadów , przezwyciężanie niechęci do owadów,
 • rozpoznawanie popularnych narzędzi i przedmiotów przynależnych do danego zawodu, rozwijanie rozumienia potrzeby i znaczenia społecznego pracy oraz postawy szacunku do wszelkiej pracy,
 • kształtowanie tożsamości m.in. poprzez rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, dzielenie się opowieściami o swoich bliskich; wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami; rozwijanie postawy szacunku do rodziców
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z zastosowaniem liczebników  w zakresie dostępnym dziecku ;dostrzeganie roli ostatniego liczebnika oznaczającego liczbę przeliczonych przedmiotów; określanie i porównywanie wielkości; orientowanie się w kierunkach strona prawa/lewa
 • doskonalenie zręczności ,zwinności i ogólnej sprawności ciała; koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej oraz sprawności manualnej m.in. poprzez zabawy ruchowe, kreślenie linii prostych poziomych, tworzenie kompozycji przestrzennych , lepienie z masy solnej, uwrażliwianie na tempo w muzyce, poczucia rytmu i frazy,
 • oswajanie emocji, pokonywanie nieśmiałości i niechęci przed występem na forum grupy, uczenie się właściwego zachowania podczas wspólnego występu. 

Piosenka i wiersz, które poznamy:

„Pomogę mamusi” /piosenka/

Choć mam rączki małe
i niewiele zrobię,
pomogę mamusi,
niech odpocznie sobie.

Zamiotę izdebkę
umyję garnuszki,
niech się tu nie schodzą
łakomczuszki – muszki.

I braciszka uśpię
w białej kolebusi.
Chociaż w tym pomogę
kochanej mamusi.

 „Barwy ojczyste” /wiersz/

Powiewa flaga,

Gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień-to miłość,

Biel-serce czyste.

Piękne są nasze

Barwy ojczyste.