PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

 1. Bezpieczna droga do przedszkola – realizacja 04.10.2021 – 08.10.2021
 2. Jesień w parku i lesie – realizacja 11.10.2021 – 15.10.2021
 3. Jesień w sadzie – realizacja 18.10.2021 – 22.10.2021
 4. Jesień w ogrodzie – realizacja 25.10.2021 – 29.10.2021

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • obserwacja ruchu ulicznego, pieszych i pojazdów podczas wycieczki na skrzyżowanie
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wybranych znaków drogowych
 • rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne środki transportu
 • uświadamianie konieczności znajomości własnego imienia i nazwiska
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie
 • poznanie drzew rosnących w najbliższym otoczeniu
 • poznanie pracy leśnika
 • poznanie popularnych owoców i warzyw, zachęcanie do ich spożywania
 • kształtowanie świadomości schematu własnego ciała, utrwalanie nazw części ciała
 • kształcenie umiejętności posługiwania się farbą, pędzlem, klejem
 • utrwalanie znajomości podstawowych kolorów
 • kształcenie umiejętności sprawnego reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe
 • rozwijanie pamięci, doskonalenie poczucia rytmu
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania krótkich tekstów literackich
 • kształtowanie nawyku używania form grzecznościowych
 • pomoc w rozumieniu własnych emocji
 • wyzwalanie uczucia radości, wspieranie dzieci w odnajdywaniu spokoju i poczucia bezpieczeństwa
 • wdrażanie do samodzielności

Wiersze i piosenki, którą poznamy:

„Światełko” /wiersz/                                                                                                                                          Przez ulicę idą dzieci gdy zielone światło świeci.                                                                                          Kiedy żółte się zapali – uważają nawet mali.                                                                                                    Gdy zobaczysz zaś czerwone – czekaj grzecznie na zielone.

„Owoce” /wiersz/
Wpadła gruszka do fartuszka,
a za gruszką dwa jabłuszka,
a śliweczka wpaść nie chciała,
bo śliweczka niedojrzała.
„Paluszki” /piosenka/
Mam dziesięć palców małych
do zabawy doskonałych,
mogę wszystko zrobić nimi –
paluszkami malutkimi.
Mogę zamknąć je w piąsteczki
lub rozłożyć jak chusteczki,
mogę w słonko je zamienić
albo schować do kieszeni.
Mogę podnieść je wysoko
lub rozłożyć tak szeroko,
mogę w koszyk je zaplatać
albo jak motylek latać.
Mogę je ustawić w rządku
lub rozpocząć od początku,
mogę je ustawić w rządku
lub rozpocząć od początku.
„Burak i cebula” /piosenka/
Cebulka, cebulka, okrągła jak kulka
buraczka złapała, potańcować chciała.
Buraczek, buraczek miał czerwony fraczek,
z cebulką tańcował, nóżek nie żałował.