MAJ

Tematyka kompleksowa:

 1. „Jesteśmy Polką i Polakiem”- metoda projektu – realizacja 03.05.2021 r. – 07.05.2021 r.
 2. „Wiosenna łąka”  – realizacja 10.05.2021 r. – 14.05.2021 r.
 3. „Gdy będę duży zostanę…” – realizacja 17.05.2021 r. – 21.05.2021 r.
 4. „Moja kochana rodzina” – realizacja 24.05.2021 r.- 28.05.2021 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • wyszukiwać obrazki tematyczne,
 • rozpoznawać dźwięki z otoczenia,
 • wypowiadać się na określony temat,
 • zgłaszać gotowość do mówienia,
 • dzielić wybrane słowa na sylaby,
 • utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą,
 • nazywać podstawowe środki transportu,
 • śpiewać zbiorowo proste piosenki,
 • reagować na przerwę w akompaniamencie,
 • stosować się do sygnałów nauczyciela (dźwięk, hasło) podczas zabaw,
 •  pokonywać tory przeszkód,
 •  poprawnie wykorzystywać przybory do ćwiczeń.

Piosenka, którą poznamy:

„Tra, la, la dla mamy”

1.Moja mama jest kochana,

moja mama wszystko wie.

Kiedy do mnie się uśmiecha

tak zaśpiewam jej:

Ref.:  Trla, la, la, tram pam pam

najpiękniejszą mamę mam.

Tra la la, tram pam pam

zaraz buzi mamie dam.

2.W domu, w sklepie, na spacerze,

z mamą nigdzie nie jest źle.

Gdy prowadzi mnie za rękę,

tak zaśpiewam jej.

Ref. Tra la la…..