PAŹDZIERNIK


Tematyka kompleksowa:

 1. „Bezpieczna droga do przedszkola” realizacja 04.10. do 08.10.2021
 2.  „Jesień w parku i lesie” realizacja 11.10. do 15.10.2021
 3.  „Jesień w sadzie” realizacja 18.10. do 22.10.2021
 4. „Jesień w ogrodzie” realizacja 25.10. do 29.10.2021


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • utrwalanie znajomości podstawowych kolorów i wybranych znaków drogowych,
 • rozróżnianie uczestników ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne środki transportu,
 • kształtowanie nawyku używania form grzecznościowych
 • nabywanie umiejętności określania jednoznacznych postaw: dobry – zły
 • uświadamianie konieczności znajomości własnego imienia i nazwiska,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • rozwijanie wrażliwości na świat przyrody oraz postawy poszanowania przyrody.
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się m.in. poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela oraz odpowiadanie na pytania.
 • wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych prac plastycznych i poszanowania pracy własnej i innych osób.
 • rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo -ruchowej i słuchowo -ruchowej.
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej na kolory i kształty,
 • wdrażanie do rozumienia określenia „jesienne kolory”.
 • kształtowanie świadomości schematu własnego ciała,
 • utrwalanie  nazw części ciała.
 • kojarzenie barw z owocami
 • nazywanie gatunków i barw owoców
 • grupowanie owoców według rodzajów
 • doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie
 • posługiwanie się określeniami „mniej” i „więcej”
 • kształtowanie umiejętności układania elementów w szeregu i dobierania w pary
 • wdrażanie do prawidłowego łączenia liczebnika z rzeczownikiem np. dwa jabłka
 • poznanie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia
 • rozwijanie sprawności manualnej palców, dłoni i umiejętności posługiwania się klejem,
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie
 • poznawanie darów jesieni z sadu i ogrodu
 • wyrabianie nawyków prozdrowotnych poprzez zachęcanie do spożywania owoców i warzyw
 • wskazywanie, nazywanie, rozpoznawanie zmysłami marchewki i jabłka
 • nabywanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na określoną cechę: kształt, kolor
 • posługiwanie się dłonią i narzędziami malarskimi w sposób umożliwiający śmiałość ekspresji, płynność ruchów
 • uczestniczenie w zabawach dowolnych w małych zespołach – podejmowanie próby przezwyciężania nieśmiałości
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych z przyborami jak piłki, woreczki.

Piosenka którą poznamy:

Na ulicy – piosenka w podskokach

1. Jadę samochodem, kierownicę trzymam

Przede mną jest wiadukt, więc się trochę schylam

Nagle stop, światło jest czerwone

Przygotuj się, żółte Już ruszaj, zielone!

REF. Hop, hop, hop Klap klap klap

Tup nogami Razem z nami

Do przodu krok Do tyłu krok

niski przysiad Długi skok!

2.Teraz jestem pieszym, maszeruję sobie

Dochodzę do pasów, patrzę w strony obie

W lewo, w prawo, w lewo, głową swoją kręcę

Nie ma samochodów, mogę przejść przez jezdnię

(REF.)

3.Jestem rowerzystą, jadę swoją ścieżką

Dbam o kask na głowie, przecież to konieczność

Uważam na pieszych i na samochody

Wszyscy tu są ważni, i ty bądź ostrożny.

(REF. x2)