CZERWIEC


Tematyka kompleksowa:

 1. „Święto dzieci”– realizacja 31.05.2021 r. – 04.06.2021 r.
 2. „Sport to zdrowie” – realizacja 07.06.2021 r. – 11.06.2021 r.
 3. „Letnie podróże”- realizacja 14.06.2021 r. –18.06.2021 r.
 4. „Czym pachnie lato?” – realizacja 21.06.2021 r.- 25.06.2021 r.


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • dziecko będzie ćwiczyć umiejętność używania zwrotów grzecznościowych,
 • uczestniczyć w zabawach orientacyjno-porządkowych,
 • ćwiczyć koncentrację uwagi,
 • słuchać utworów literatury dziecięcej,
 • wypowiadać się na określony temat,
 • poprawnie dobierać obrazek do usłyszanego wyrazu,
 • stosować pojęcia „najpierw”, „potem”, „na końcu”,
 • kreślić różne formy w powietrzu, np. kredką i na podkładzie, np. na tacce z kaszą manną.
 • uczestniczyć w zabawach muzycznych, ruchowych, ze śpiewem,
 • śpiewać proste piosenki,
 • wykonywać układy taneczne,
 • nazywać podstawowe środki lokomocji,
 • klasyfikować środki transportu na lądowe, wodne i powietrzne,
 • posługiwać się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni: „blisko”, „daleko”,
 • oceniać odległości między przedmiotami,
 • doskonalić małą motorykę podczas kolorowania, malowania farbami.

Piosenka i wiersz, które poznamy:

„Kocham lato” /piosenka/

1. Wiosna wcale się nie spieszy,

i wciąż zimne są poranki,

lecz mnie sama myśl już cieszy,

że do piwnic schowaliśmy sanki.

REF : Kocham latem być na plaży,

kocham, gdy mnie słonko praży,

kocham morze, kocham fale,

mogę tam przebywać stale.

2. Chcę już włożyć krótkie spodnie,

chcę jeść lody po kolacji,

chcę znów z dziećmi grać w dwa ognie,

chcę już bardzo cieszyć się z wakacji.

 „Jestem duży” D. Gellner /wiersz/

Jestem duży! Byłem mały!
Wróżki mnie zaczarowały!
Jakie wróżki? Dobre wróżki!
I urosły moje nóżki,
I urosły moje ręce,
Włosów też mam chyba więcej.
Patrzcie, jak urosłem cały,
Chociaż byłem taki mały.