MAJ


Tematyka kompleksowa:

 1. „Jesteśmy Polką i Polakiem”- metoda projektu – realizacja 03.05.2021 r. – 07.05.2021 r.
 2. „Wiosenna łąka”  – realizacja 10.05.2021 r. – 14.05.2021 r.
 3. „Gdy będę duży zostanę…” – realizacja 17.05.2021 r. – 21.05.2021 r.
 4. „Moja kochana rodzina” – realizacja 24.05.2021 r.- 28.05.2021 r.


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • dziecko będzie ćwiczyć umiejętność używania zwrotów grzecznościowych,
 • uczestniczyć w zabawach orientacyjno-porządkowych,
 • ćwiczyć koncentrację uwagi,
 • słuchać utworów literatury dziecięcej,
 • wypowiadać się na określony temat,
 • uczestniczyć w zabawach muzycznych, ruchowych, ze śpiewem,
 • śpiewać proste piosenki,
 • wykonywać układy taneczne,
 • układać proste rytmy,
 • przeliczać przedmioty,
 • układać historyjki obrazkowe,
 • doskonalić małą motorykę podczas kolorowania, wydzierania, malowania farbami,
 • nazywać ojczyznę,
 • rozpoznawać flagę Polski,
 • przyjmować właściwą postawę podczas słuchania hymnu Polski,
 • poznawać ekosystem łąki,
 • nazywać wybrane zawody i znać ich funkcje: kucharz, strażak, lekarz, piekarz.

Piosenka i wiersz, które poznamy:

„Rosną sobie kwiatki” /piosenka/

Rosną sobie kwiatki na łące, na łące,

Maki, chabry i goździki pachnące.

Maki, chabry i goździki pachnące.

Nazbieramy kwiatków, kwiateczków, kwiateczków,

Nasplatamy, nazwijamy wianeczków.

Nasplatamy, nazwijamy wianeczków.

Zaniesiemy mamie te dary, te dary,

Uściskamy, upieścimy bez miary.

Uściskamy, upieścimy bez miary.

„Piekarz”  /wiersz/

Piekarz w nocy nie śpi wcale,

Piecze bułki i rogale.

A najwięcej piecze chleba,

Bo najwięcej go potrzeba.