MAJ

Tematyka kompleksowa:

 1. „Kto w Toruniu mieszka….”
 2. „Wielkie talenty –  ciekawe zawody”
 3. „Będę uczniem I klasy”
 4. „Moja Rodzina”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Poznanie niektórych zabytków Toruniu  oraz kształcenie poczucia dumy  z bycia toruńczykiem.
 • Rozbudzanie zainteresowania przeszłością poprzez słuchanie legend o Toruniu
 • Rozwiązywanie tekstowych zadań matematycznych w zakresie 10.
 • Kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań.
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo – ruchowej w zabawach plastycznych
  i konstrukcyjnych.
 • Zapoznanie ze specyfiką wybranych zawodów  z najbliższego otoczenia.
 • Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy.
 • Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról jej członków
  i związanych z tym obowiązków.
 • Przygotowanie do podjęcia roli ucznia, kształtowanie pozytywnej postawy wobec szkoły
  i nauki szkolnej.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia oraz formułowania myśli w formie zdań poprawnych logicznie, składowo
  i gramatycznie.
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej poprzez uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych (kształtowanie postawy, równowagi, doskonalenie umiejętności skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu).
 • Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych.

Piosenki i wiersze, które poznamy:

„Dostał Jacek elementarz” /piosenka/

Dostał Jacek elementarz,
Ależ mina uśmiechnięta,
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.

Idzie właśnie środkiem ścieżki,
Dumny z pierwszej swej książeczki.
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.

Spojrzał w górę w Jacka oczy,
Jakby pytał dokąd kroczy.
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.

Ja do szkoły, też pytanie,
Jestem uczniem miły panie.
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.

„Mama i Tata”  /wiersz J. Koczanowska/

Mama i Tata to świat nasz cały,

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,

to dobre, czułe, pomocne ręce

i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,

wakacje w górach, nad morzem,

na wsi, loty huśtawką, prawie do słońca

oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,

że nas kochacie, że o nas dbacie

i wszystkie psoty nam wybaczacie.