WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

 1. „Przedszkolak to Ja”– realizacja 01.09.2021 r. – 03.09.2021 r.
 2. „Jestem grzecznym przedszkolakiem” – realizacja 06.09.2021 r.- 10.09.2021 r.
 3. „Bezpieczna droga do przedszkola” – realizacja 13.09.2021 r. -17.09.2021r.
 4. „Jesień w parku” – realizacja 20.09.2021 r. – 24.09.2021 r.
 5. „Owocowa wyliczanka” realizacja 27.09.2021 r. – 01.10.2021 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych,
 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola , wdrażanie do przestrzegania zawartych umów i Kodeksu Żabek,
 • Kształtowanie świadomości własnego Ja oraz orientacji przestrzennej,
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenia słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań oraz postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz przewidywaniem skutków i konsekwencji różnych działań,
 • Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka,
 • Budzenie i rozwijanie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków Ja – świat przyrody.

Wiersz i piosenka, którą poznamy:

„Przedszkole drugi dom”/piosenka/

I. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali,
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam
Przedszkole drugim domem jest.

II. Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie auto czeka, i miś,
w co będziemy bawić się dziś?
Ref: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem …

III. Zamiast mamy, panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.

Ref: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem …

„Jesienny pociąg” D. Gellner /wiersz/

Stoi pociąg na peronie –
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie-
dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg sapiąc głośno.
Już w przedziałach grzyby rosną,
a na półce, wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.

O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
potoczył w naszą stronę
jabłko duże i czerwone.