MAJ

Tematyka kompleksowa:

 1. „Polska – moją ojczyzną, Unia Europejska moim domem” realizacja 04.05 – 07.05.2021 r.
 2. „W świecie emocji”  realizacja 10.05-14.05.2021 r.
 3. „Majowa łąka”  realizacja 17.05-21.05.2021 r.
 4. „Moja rodzina” realizacja 24.05-28.05.2021 r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

Dzieci będą:

 • wskazywać, jakiej są narodowości,
 • rozpoznawać godło i flagę,
 • poszerzać wiadomości na temat wybranych krajów Unii Europejskiej,
 • rozpoznawać i nazywać swoje emocje i innych,
 • wskazywać przyczyny powstania określonych emocji,
 • przedstawiać emocje za pomocą gestu, mimiki, ruchu ciała,
 • doskonalić umiejętność rozładowywania negatywnych emocji w sposób akceptowany społecznie,
 • nazywać rośliny i zwierzęta, które można spotkać na łące,
 • obserwować walory estetyczne przyrody,
 • wskazywać wpływ działalności człowieka na przyrodę,
 • określać stopień pokrewieństwa w swojej rodzinie,
 • opowiadać o członkach swojej rodziny i ich zajęciach,
 • wyrażać miłość do rodziców poprzez działalność muzyczną oraz plastyczną,
 • doskonalić umiejętność przeliczania,
 • doskonalić zwinności  i koordynację ruchów,
 • tworzyć kompozycje z różnych materiałów.

Piosenka i wiersz, które poznamy:

„Zapominalska niezapominajka” /piosenka”

1. Co ma robić nad potoczkiem?

Komu mrugać żółtym oczkiem?

Ref: Zapomniała, zapomniała,

Niezapominajka mała,

Zapomniała, zapomniała,

Chociaż przedtem pamiętała…

2. Komu mówić ma dzień dobry:

Żabom, rakom, motylowi?

Ref: Zapomniała, zapomniała…

3. Ile na śniadanie rosy?

Co najbardziej lubią osy?

Ref: Zapomniała, zapomniała…

4. A dlaczego słońce świeci?

– żeby się cieszyły dzieci!

Ref: Pamiętała, pamiętała

– niezapominajka mała,

pamiętała, pamiętała,

bo jej mama powtarzała!

„Polska”  /wiersz R. Przymus/

Polska – to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.

Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska – Ojczyzna…
Kraina, która się w sercu zaczyna.