Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Odpłatność za przedszkole

Dla Rodziców

Szanowni Rodzice,


Uprzejmie prosimy, by dokonując opłat za przedszkole, przestrzegać następujących zasad:

1. Dokonując opłaty za przedszkole, na rachunek bankowy placówki wpłacamy
dokładnie taką kwotę, jaką mamy podaną.

2. W tytule wpłaty
obowiązkowo wpisujemy imię i nazwisko dziecka oraz grupę do jakiej uczęszcza, np.:


wpłacający: Maria Kowalska
tytuł wpłaty: Maja Kowalska z grupy Sarenki


Podmenu:
Powrót do treści | Wróć do menu głównego