Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Plan finansowy na rok szkolny 2015-2016

Rada Rodziców

PLAN FINANSOWO-GOSPODARCZY
Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 12
im. Władysława Szafera w Toruniu
na rok szkolny 2015/2016


sporządzony w wykonaniu obowiązku wynikającego z postanowienia pkt II ppkt 3) Regulaminu Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 12 im. Władysława Szafera w Toruniu, zwanego dalej Regulaminem

I.
Zgodnie z Regulaminem, jednym z zadań Rady Rodziców jest gromadzenie funduszy w celu wspierania działalności statutowej przedszkola.

II.
W roku szkolnym 2013/2014, zgodnie z danymi wynikającymi ze Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców z działalności w roku szkolnym 2014/2015, zgromadzono łącznie 50.994,13 zł, z czego pozostało 5.107,99 zł.
W oparciu o decyzję Rady Rodziców kwota 1.350,00 zł została przekazana 5 grupom, które odchodziły z przedszkola na cele wewnątrzgrupowe, kwota 2.000,00 zł została przekazana na częściowe sfinansowanie budowy szafy w sali gimnastycznej, pozostałe wolne środki w kwocie 1.757,99 zł zostały przekazane do rozporządzania w roku szkolnym 2015/2016.

Saldo początkowe na rok szkolny 2015/2016 stanowi kwota 514,12 zł.

III.
Podstawowym źródłem pozyskiwania funduszy przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 będą dobrowolne składki rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Decyzją rodziców utrzymano w roku szkolnym 2015/2016 wysokość składki w kwocie 30 zł miesięcznie za pierwsze dziecko, ze zniżką 50% na następne dziecko uczęszczające do przedszkola.

IV.
W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola uczęszcza 273 dzieci (wg. danych przedszkola).

1. Przy założeniu uzyskania 100 % wpłat oraz pełnej odpłatności za każde dziecko, budżet Rady Rodziców na rok 2015/2016 wynosi:
a) 81.900,00 zł (273x30x10) z czego
b)16.380,00 zł to zakładany budżet ogólnoprzedszkolny, w podziale na miesiące roku szkolnego=1.638,00 zł/miesiąc;
c) 65.520,00 zł to zakładany budżet wewnątrzgrupowy;

2. Przy założeniu uzyskania 70 % wpłat, uwzględniając zniżki w odpłatności za drugie i następne dziecko, budżet Rady Rodziców na rok 2015/2016 wynosi:
a) 57.330 zł (273x30x10 - 30%) z czego
b) 11.466,00 zł to zakładany budżet ogólnoprzedszkolny; w podziale na miesiące roku szkolnego=1.146,60 zł/miesiąc;
c) 45.864,00 zł to zakładany budżet wewnątrzgrupowy;

3. Zakładany budżet dodatkowy:
- 1.500 zł - środki pozyskane z "kiermaszu bożonarodzeniowego" i "kiermaszu wielkanocnego".

Razem budżet ogólnoprzedszkolny (20%) stanowi kwota 12.966,00 zł (suma pozycji z pkt 2 ppkt b) i pkt 3).
W podziale na miesiące roku szkolnego=1.296,60 zł/miesiąc.

V.
W działalności finansowej Rady Rodziców, zgodnie z postanowieniami pkt VII ppkt 5 Regulaminu, obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami. Jednocześnie, pkt VII ppkt 6 Regulaminu wskazuje przeznaczenie zgromadzonych środków.

VI.
Dyrekcja przedstawiła Radzie Rodziców Kalendarz uroczystości i wydarzeń przedszkolnych w roku szkolnym 2015/2016.
Rada Pedagogiczna zgłaszała wstępnie zapotrzebowanie na wsparcie finansowe poszczególnych uroczystości i wydarzeń.
Rada Rodziców zgodnie ze swoimi kompetencjami, w zależności od posiadanych środków wyraża gotowość wspierania finansowego uroczystości i imprez wskazanych w Kalendarzu.

PROPOZYCJA FINANSOWANIA WYDARZEŃ/ UROCZYSTOŚCI

1 OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 21.09.2015 150 ZŁ
2 SPRZĄTANIE ŚWIATA 18.09.2015
3 DZIEŃ DRZEWA 09.10.2015
4 ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ZWIERZĄT 10.10.2014
5 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 10/2015 200 zł
6 GRAM W ZIELONE - KONKURS ZEWNĘTRZNY 10/2014 200 zł
7 DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2015
8 OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA 20.11.2015
9 MIKOŁAJKI 12/2015 300 zł
10 AKCJA ŻYJ ZDROWO -SPOTKANIE Z CECYLKĄ 12/2015 100 zł
11 MAGICZNA CHOINKA - KONKURS PLASTYCZNY wewnętrzny 12/2015 350 zł
12 SPOTKANIE WIGILIJNE 12/2015
13 UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 01/2016 200 zł
14 ZABAWA KARNAWAŁOWA 01-02/2016 1500zł
15 JA I MOJA RODZINA - KONKURS PLASTYCZNY zewnętrzny 03/2016 350 zł
16 KIERMASZ WIELKANOCNY 03/2016
17 PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - APEL 03/2016
18 WIOSENNE RYTMY - PRZEGLĄD TAŃCA 03,04/2016 300 zł
19 ŚNIADANIE WIELKANOCNE 04/2016 100 zł
20 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI - ŚWIĘTO PATRONA 04/2016
21 DZIEŃ RODZINY (DZIEŃ MAMY I TATY) 05/2016 200 zł
22 AKCJA ŻYJ ZDROWO -SPOTKANIE Z CECYLKĄ 05/2016 100 zł
23 DZIEŃ SPORTU 06/2016 400 zł
24 AKCJA CAŁA POLSKA CZYTA DZICIOM 06/2016 100 zł
25 POŻEGNANIE DZIECI KOŃCZĄCYCH EDUKACJĘ 06/2016 900 zł
26 FESTYN RODZINNY 06/2016 2000 zł
33 WSPARCIE PRZEDSZKOLA W POMOCE DYDAKTYCZNE 2000 zł

Rada Rodziców zgodnie ze swoimi kompetencjami, w zależności od posiadanych środków wyraża gotowość wspierania finansowego uroczystości i imprez, które nie zostały ujęte w Kalendarzu Uroczystości i imprez.

VII.
Plan finansowo-gospodarczy przedstawić Dyrekcji Przedszkola Miejskiego nr 12 w Toruniu oraz rodzicom.

Strona główna | Aktualności | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Ważne! | Nasze grupy | Warto wiedzieć | Rada Rodziców | Poradnictwo i pomoc | BIP | Mapa witryny


Podmenu:
Powrót do treści | Wróć do menu głównego