Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Plan finansowy na rok szkolny 2017-2018

Rada Rodziców

PLAN FINANSOWO-GOSPODARCZY
Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 12 im. Władysława Szafera w Toruniu
na rok szkolny 2017/2018

Sporządzony w wykonaniu obowiązku wynikającego z postanowienia rozdział IV § 7 pkt 2 ppkt 2 Regulaminu Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 12 im. Władysława Szafera w Toruniu, zwanego dalej Regulaminem.

I. Zgodnie z Rozdziałem IV §6 pkt 1 ppkt 7 Regulaminu, jednym z zadań Rady Rodziców jest gromadzenie funduszy w celu wspierania działalności statutowej przedszkola.

II. W roku szkolnym 2016/2017, zgodnie z danymi wynikającymi ze Sprawozdania Finansowego sporządzonego przez Natalię Chabas, z działalności zgromadzono łącznie kwotę 17686,64 zł, na fundusz Rady Rodziców, z czego saldo początkowe na rok szkolny 2017/2018, stanowi kwota:
1. 4187,62 zł, na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w dniu 12.09..2017 r., oraz 2. 17,24 zł, w kasie

III. Podstawowym źródłem pozyskiwania funduszy przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 będą dobrowolne składki rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

IV §1
Decyzją Rady Rodziców ustanowioną uchwałą z dnia 8.12.2016 roku, która stanowi (rozdział VI §10 pkt 5) Ustala się wysokość składki na 30 zł miesięcznie - w przypadku jednego dziecka, po 20,00 zł w przypadku rodzeństw uczęszczających do przedszkola.
utrzymano w roku szkolny 2017/2018 wysokość składek, o których mówi uchwała.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2017 r.

W roku szkolnym 2017/2018 (na dzień 25.09.2017 r.) do przedszkola uczęszcza 363 dzieci, w tym 30 rodzeństw (wg danych przedszkola).
1. Przy założeniu uzyskania 100 % wpłat, budżet Rady Rodziców na rok 2017/2018 wynosi:
a) 102.900,00 zł
90.900 zł (303x30x10) + 12.000,00 zł (60x20x10) co daje 102.900,00 zł, z czego
b) 20.580,00 zł, to zakładany budżet ogólno przedszkolny, w podziale na miesiące roku szkolnego wynosi: 2.058,00 zł/miesiąc;
c) 82.320,00 zł, zakładany budżet wewnątrzgrupowy;
2. Przy założeniu uzyskania 70 % wpłat, uwzględniając zniżki w odpłatności za rodzeństwa, budżet Rady Rodziców na rok 2017/2018 wynosi:
a) 72.030 zł (102.900,00 zł x 70%), z czego
b) 14.406,00 zł, to zakładany budżet ogólno przedszkolny; w podziale na miesiące roku szkolnego wynosi: 1.440,60 zł/miesiąc;
c) 57.624,00 zł, zakładany budżet wewnątrzgrupowy;

V. W działalności finansowej Rady Rodziców, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 6 §11 pkt 5 Regulaminu, obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami. Jednocześnie, Rozdział VI §11 pkt4 Regulaminu wskazuje przeznaczenie zgromadzonych środków.

VI. Dyrekcja przedstawiła Radzie Rodziców Kalendarz uroczystości i wydarzeń przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018 (załącznik nr 1). Rada Pedagogiczna zgłaszała wstępnie zapotrzebowanie na wsparcie finansowe poszczególnych uroczystości i wydarzeń (załącznik nr 1).

VII. Rada Rodziców zgodnie ze swoimi kompetencjami, w zależności od posiadanych środków wyraża gotowość wspierania finansowego uroczystości i imprez wskazanych w Kalendarzu.

PROPOZYCJA FINANSOWANIA WYDARZEŃ/ UROCZYSTOŚCI
1. Dofinansowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych:
I miejsce -30,00 zł II miejsce - 20,00 zł II miejsce - 20,00 zł nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników biorących udział w konkursie 10,00-
15,00 zł/ uczestnika. Z możliwością indywidualnego rozpatrzenia wniosku.
2. Dofinansowanie konkursów międzyprzedszkolnych:
I miejsce -30,00 zł II miejsce - 20,00 zł II miejsce - 20,00 zł nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników biorących udział w konkursie 10,00-15,00 zł/ uczestnika. Z możliwością indywidualnego rozpatrzenia wniosku.
3. Dofinansowanie zakupu sprzętów grających do sal 200,00 zł/sztuka.
4. Bal karnawałowy:
1500,00 zł -1800,00 zł zakup sprzętu, poprawiającego jakość nagłośnienia (do wykorzystania przy okazji innych imprez przedszkolnych).
5. Podziękowania dla gości zapraszanych do przedszkola:
10,00 zł/ osobę.
6. Festyn rodzinny z okazji dnia dziecka:
3.500,00 zł - 4.000,00.
7. Pożegnanie dzieci kończących edukację przedszkolną:
około 2.000,00 zł.
8. Finansowanie wydatków, pojawiających się w trakcie trwania roku szkolnego, po pozytywnie rozpatrzonym wniosku złożonym u Prezydium Rady Rodziców.

VII. Plan finansowo-gospodarczy przedstawić Dyrekcji Przedszkola Miejskiego nr 12 w Toruniu oraz Rodzicom.

sporządził
Skarbnik Rady Rodziców
Chabas Natalia

Załącznik do Planu Finansowo-Gospodarczego Rady Rodziców ---> klik

Strona główna | Aktualności | Klauzula informacyjna | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Dla Rodziców | Jadłospis | Nasze grupy | Poradnictwo i pomoc | Warto wiedzieć | Rada Rodziców | Podstawa dzialania | BIP | Archiwum | Mapa witryny


Podmenu:




Powrót do treści | Wróć do menu głównego