Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Podstawa programowa

Podstawa dzialania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia - PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ----> klik

Strona główna | Aktualności | Klauzula informacyjna | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Rekrutacja | Dla Rodziców | Jadłospis | Nasze grupy | Poradnictwo i pomoc | Warto wiedzieć | Rada Rodziców | Podstawa dzialania | BIP | Archiwum | Bajeczki | Mapa witryny


Podmenu:
Powrót do treści | Wróć do menu głównego