Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Promocja przedszkola

Archiwum > Rok szkolny 2015/2016

Od kilku lat w naszym przedszkolu realizowany jest Program własny "Mali odkrywcy świata nauki". Dzięki niemu dzieci mają okazję w przystępny sposób poznać zjawiska chemiczne i fizyczne poprzez zabawy badawcze prowadzone w kącikach przyrody. Swoje doświadczenia i sukcesy związane z realizacją Programu nauczycielki naszego przedszkola przedstawiły innym pedagogom z toruńskich przedszkoli na Klubie Nauczyciela Innowatora, który odbył się w dniu 2 marca 2016 r. w Przedszkolu "Słoneczko". Prezentowane doświadczenia i eksperymenty wzbudziły duże zainteresowanie i poszerzyły wiedzę zgromadzonych nauczycielek przedszkoli. Spotkanie było udaną promocją osiągnięć naszej placówki w szerszym środowisku.

WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

23 września 2015 r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z rodzicami wzbogacone o krótkie wystąpienie kadry pedagogicznej przedszkola oraz pedagogów, którzy w naszej placówce kształcą się poszerzając swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych technik uczenia dzieci, a konkretnie - stosowania w praktyce systemu EDUKACJA PRZEZ RUCH autorstwa pani DOROTY DZIAMSKIEJ.


Z uwagi na wielki szum informacyjny dotyczący edukacji wczesnej dziecka i samego pojęcia dojrzałości szkolnej, spotkanie poświęcone zostało wyjaśnieniu sposobów pracy dzieci w naszym przedszkolu z uwagi na ich funkcję w osiąganiu przez przedszkolaka dojrzałości szkolnej.
Bardzo często rodzice dojrzałośc swego dziecka do szkoły oceniają po znajomości liter, czy pierwszych udanych próbach czytania. Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas forma bliższego wyjaśnienia tejże problematyki pozwoli Państwu na bardziej fachową ocenę rozwoju dziecka i wykorzstanie w większym stopniu naturalnych sytuacji domowych do wspierania rozwoju sprawności i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia nauki w szkole.


Dojrzałość szkolna
prof. Maria Przetacznik-Gierowska, dr Grażyna Makiełło - Jarża


Za dziecko dojrzałe do nauki w szkole można uznać takie, które:

  • jest dostatecznie rozwinięte fizycznie i ruchowo, zwłaszcza w zakresie precyzyjnych ruchów rąk i palców;
  • posiada dobrą orientację w otoczeniu oraz określony zasób wiedzy ogólnej o świecie;
  • posiada na tyle rozwinięte zdolności komunikacyjne, aby móc się porozumiewać w sposób zrozumiały dla rozmówcy,
  • potrafi działać intencjonalnie;
  • podejmuje celowe czynności i wykonuje je do końca;
  • jest uspołecznione w stopniu pozwalającym na zgodne i przyjazne współdziałanie;
  • liczy się z chęciami i życzeniami innych;
  • wykonuje polecenia kierowane przez dorosłych do całej grupy;
  • jest na tyle dojrzałe emocjonalnie, że potrafi rozstać się z rodzicami;
  • potrafi kontrolować swoje doświadczenia emocjonalne;


Dojrzałość do podjęcia nauki w szkole pojawia się najczęściej u dzieci, które rozpoczynają siódmy rok życia, jednak jest to osiągnięcie indywidualne. Każde dziecko posiada swój rytm rozwojowy, który należy uszanować.
Duża rozbieżność pomiędzy społeczno - emocjonalną sferą rozwoju, a poznawczą nie pomaga, a wręcz przeszkadza w stabilizowaniu się dojrzałości dziecka i utrudnia start szkolny.


21 września 2015 r. już po raz czwarty świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji wiele się działo w naszym przedszkolu i poza nim. Z okazji przedszkolnego święta Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej INICJATYWA I TWÓRCZOŚĆ we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Torunia oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegaturą w Toruniu zorganizowało koncert DZIECI - DZIECIOM. Naszą placówkę reprezentowały dzieci z grupy ŻABKI, które zaprezentowały piosenkę napisaną specjalnie na tę okazję przez panie: Alinę Liczmańską i Ilonę Bichtę.

WsteczPlayDalej

Strona główna | Aktualności | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Ważne! | Nasze grupy | Warto wiedzieć | Rada Rodziców | Archiwum | BIP | Mapa witryny
Powrót do treści | Wróć do menu głównego