Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Pszczółki

Nasze grupy

Grupa "Pszczółki"

nauczyciele:
Ewelina Staszak
Joanna Jaworska
pomoc nauczyciela: Agnieszka Lewandowska

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
środa 15.00 - 15.30
(po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem)
LUTY


Tematyka kompleksowa:

1. "Mały człowiek, czy tez duży, dobrze gdy pomocą służy" - realizacja 01.02.2021 r. - 05.02.2021 r.
2. "Bawimy się na balu" - realizacja 08.02.2021 r. - 12.02.2021 r.
3. "Toruń, moje miasto pachnące piernikami" - realizacja 15.02.2021 r. - 19.02.2021 r.
4. "W dawnych czasach" - realizacja 22.02.2020 r.- 26.02.2020 r.


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
Dzieci będą:

 • skupiać uwagę na słowie czytanym i odpowiadać na pytania dotyczące treści,
 • wymieniać cechy dobrego przyjaciela , jak być dobrym dla innych,
 • zapoznawać się z emotikonkami- symbolami emocji: smutny, wesoły, zły,
 • utrwalać zwroty grzecznościowe i sytuacje, w których je wypowiadamy,
 • słuchać "Legendy o toruńskich piernikach" , "Legendy o flisaku i żabach",
 • oglądać fotografie i obrazki przedstawiające najważniejsze zabytki Torunia
 • zapoznawać się z zapachem cynamonu i smakiem toruńskich pierników
 • rozpoznawać i badać właściwości bogactw naturalnych ziemi: soli i węgla
 • przeliczać elementy w zakresie dostępnym dziecku,
 • układać liczmany w szeregu , rozdzielać liczmany do kubeczków po tyle samo,
 • dostrzegać powtarzające się elementy i rytmicznie układać szeregi wg podanego wzoru,
 • porównywać i klasyfikować przedmioty wg koloru, wielkości: duży, mały
 • rozpoznawać i nazywać za pomocą dotyku różne przedmioty i materiały np. klocek, papier,
 • uczestniczyć w zabawach muzyczno- ruchowych ze śpiewem: ilustracyjnych, inscenizowanych, rytmicznych,
 • osiągać sprawność (na miarę swoich możliwości): chód, bieg, podskok obunóż,
 • samodzielnie wykonywać proste czynności porządkowe, pełnić rolę dyżurnych,
 • eksperymentować w zakresie łączenia różnych technik i materiałów, usprawniać małą motorykę.


Piosenka, którą poznamy:
Toruń, stary Toruń /piosenka/
1. Nad Toruniem noc zapada,
usiadł kot na Krzywej Wieży,
Kot kociętom opowiada
o piernikach słodkich, świeżych.
Ref. Toruń, stary Toruń
nadwiślański gród
pachnie piernikami,
bo w piernikach miód.
2. Nad Toruniem księżyc w pełni,
nad Toruniem gwiazdy płoną,
kiedyś widział je Kopernik
najsławniejszy nasz astronom.
Ref. Toruń, stary Toruń …
STYCZEŃ


Tematyka kompleksowa:
1. "Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą! " realizacja 04.01.2021 r. - 08.01.2021 r.
2. " W krainie baśni" realizacja 11.01.2021 r. - 15.01.2021 r.
3. "Kochamy Was Babciu, Dziadku " realizacja18.01.20201r. - 22.01.2021 r.
4. "Tydzień za tygodniem" realizacja 25.01.2021 r.- 29.01.2021 r.


Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:
Dzieci będą:

 • uważnie słuchać utworów literackich ,udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące ich treść,
 • zapamiętywać treść wierszy i piosenek dla babci i dziadka,
 • rozumieć pojęcie : "czas", "portret",
 • poznawać figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt
 • określać i porównywać wielkości: duży, mały,
 • określać położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za, obok,
 • poznawać i nazywać kolejne pory roku, ich charakterystyczne cechy,
 • poznawać cykl dobowy (dnia i nocy),dostrzegać przemienność dnia i nocy,
 • posługiwać się określeniami: rano, w południe, popołudniu, wieczorem,
 • angażować się w przygotowania do Święta Babci i Dziadka,
 • rozwijać ekspresję muzyczno - ruchową,
 • odtwarzać prosty rytm za pomocą dłoni i instrumentów,
 • uczestniczyć w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, na czworakach, rzutu, celowania, toczenia, skoku, podskoku,
 • trzymać prawidłowo narzędzie pisarskie(kredka, pędzel, pastele), dbać o estetykę pracy, nazywać własne wytwory.


Piosenka, którą poznamy:
Słoneczko późno dzisiaj wstało
Słoneczko późno dzisiaj wstało
I w takim bardzo złym humorze,
I świecić też mu się nie chciało,
Bo mówi, że zimno na dworze.
Lecz gdy piosenkę usłyszało,
To się tak bardzo ucieszyło,
Zza wielkiej chmury zaraz wyszło
I nam radośnie zaświeciło.
Słoneczko nasze, rozchmurz buzie,
Bo nie do twarzy ci w tej chmurze,
Słoneczko nasze, rozchmurz się,
Maszerować z tobą będzie lżej!GRUDZIEŃ


Tematy kompleksowe:
1."Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł." - realizacja 30.11.2020 r. - 04.12.2020 r.
2.,, Poznajemy urządzenia domowe" - realizacja 7.12.2020r.- 11.12.2020 r.
3. "Grudniowe niespodzianki"- realizacja 14.12.2020r.-18.12.2020r.
4. "W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem!" - realizacja 21.12.2020 r.- 25.12.2020 r.
5. ,,Bezpieczne zimowe zabawy"- realizacja 28.12.2020r. -31.12.2020 r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • kształtowanie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych,
 • wdrażanie do przestrzegania norm i zasad panujących w grupie,
 • rozwijanie czynności poznawczych tj. pamięć- poprzez zapamiętywanie treści rymowanek wierszyków, piosenek ; myślnie- poprzez rozwiązywanie zagadek słownych, uwagi poprzez zadania rozwijające koncentrację , obdarzanie uwagą osoby zabierającej głos,
 • rozwijanie mowy poprzez kontakt z literaturą dziecięcą, wyzwalanie aktywności werbalnej podczas opisywania ilustracji,
 • kształtowanie pojęć matematycznych z zakresu orientacji w schemacie własnego ciała, określania położenia przedmiotów w przestrzeni ( na , pod, obok ), stosowania pojęć (mały, duży, mniejszy, większy).,
 • zapoznanie z treściami przyrodniczymi ( cechy charakterystyczne dla pory roku- zimy), zabawy badawcze z lodem i wodą,
 • zapoznanie z nazwami i przeznaczeniem urządzeń domowych oraz zasadami przestrzegania bezpieczeństwa w kontakcie z nimi.,
 • zapoznanie z tradycjami obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia. Udział dzieci w Wigilii grupowej,
 • rozwijanie motoryki małej w toku zabaw paluszkowych, sensorycznych , plastycznych (wykorzystanie różnych technik m. in. malowanie palcami, origami, lepienie z masy solnej),
 • rozwijanie sprawności fizycznej w toku zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali.


Piosenki i wiersze, które poznajemy:
"Świeci gwiazdka" /piosenka/
Świeci gwiazdka jedna druga
Główką kręci, oczkiem mruga
Wszystkie gwiazdki zaświeciły
Wszystkie razem zatańczyły

Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko
Zabawimy się w kółeczko
Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko
Zabawimy się w kółeczko

Krążą w kółko gwiazdki obie
Czasem nóżką tupną sobie
Czasem główką pokiwają
I mrugają wciąż mrugają

,,Mikołaj jedzie samochodem" /piosenka/

1. Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,
bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.

Ref. Hu, hu, ha, tra, la, la co to za Mikołaj.
Hu, hu, ha, ta, la, la co to za Mikołaj.

2. Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku.
A prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.

Ref. Hu, hu, ha, tra, la, la co to za Mikołaj.
Hu, hu, ha, ta, la, la co to za Mikołaj.

,,My się chłodu nie boimy" /wierszyk/
My się chłodu nie boimy,
podskoczymy, zatańczymy.
Dalej, dalej całą grupą
łap za rączki, kręć się w kółko!
W kotka, w myszkę, przez boisko,
przestraszymy złe wietrzysko.
Niech przed zimnem nikt nie tchórzy,
to wyrośnie zdrów i duży.

,,Mikołaj" /wierszyk/
Mikołaj to taki święty, co dzieciom przynosi prezenty.
Przychodzi do nas nocą, gdy na niebie gwiazdki migoczą.
Ma brodę siwą i wąs kręcony,
Gruby brzuszek i płaszczyk czerwony.


LISTOPAD


Tematyka kompleksowa:

1. "Mój przyjaciel zwierzak" - realizacja 02.11.2020 r. - 06.11.2020 r.
2. "Tu mieszkam, tu jest mój dom, przedszkole" - realizacja 09.11.2020 r. 13.11.2020 r.
3. "Mały człowiek duża sprawa, mały człowiek ma swe prawa!"- realizacja 16.11.2020 r. - 20.11..2020 r.
4. "Zimno, coraz zimniej" - realizacja 23.11.2020 r.- 27.11.2020 r.Zadania wychowawczo - dydaktyczne:

 • zapamiętywać ważne obiekty znajdujące się w najbliższym otoczeniu (sklep, szkoła, kościół, przystanek itp.),
 • kształtować poczucie przynależności narodowej,
 • zapoznawać się ze znaczeniem słów "prawa" i "obowiązki"
 • dostrzegać powtarzające się elementy i rytmicznie układać szeregi wg podanego wzoru,
 • doskonalić umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie,
 • nazywać zwierzęta domowe i rozumieć konieczność codziennej opieki nad nimi
 • poszerzać wiedzę przyrodniczą o nazwy i wygląd ptaków: wróbel, sikorka, określać różnice i podobieństwa w ich wyglądzie
 • nazywać zwierzęta mieszkające w lesie, - określać wielkość: mały, duży,
 • wdrażać się do uczestniczenia w zabawach ruchowych, dbać o zachowanie prawidłowej postawy ciała
 • doskonalić czynności samoobsługowe.


Piosenka i wiersz, którą poznamy:
"Kotki dwa" /piosenka/
My jesteśmy kotki dwa,
każdy z nas dwa uszka ma. / 2x
A-a-a, kotki dwa,
każdy z nas dwa uszka ma.

My jesteśmy kotki dwa,
każdy z nas dwa oczka ma. / 2x
A-a-a, kotki dwa,
każdy z nas dwa oczka ma.

My jesteśmy kotki dwa,
Każdy z nas wąsiki ma. /2x
A-a-a, kotki dwa,
każdy z nas wąsiki ma.

My jesteśmy kotki dwa,
każdy z nas pazurki ma. /2x
A-a-a, kotki dwa,
każdy z nas pazurki ma.

My jesteśmy kotki dwa,
każdy z nas dwie łapki ma. /2x
A-a-a, kotki dwa,
każdy z nas dwie łapki ma.

"Domek dla ptaszków" I. Suchorzewska /wiersz/
Dziś w przedszkolu Krzyś i Tomek
zmajstrowali ptaszkom domek.
Jest podłoga, jest i daszek
żeby mógł się zmieścić ptaszek.
Jest na miejsce na okruszki
dla wróbelka, pośmieciuszki.
Jest i gwoździk na skraweczki
dla łakomej sikoreczki.


DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA
Dzień czystego powietrza był okazją do rozmowy o jego znaczeniu w naszym życiu.

BAJKA W CZASIE ALARMU

W piątek, 20 listopada, podczas ewakuacji dzieci i pracowników naszego przedszkola, na najmłodsze dzieci czekała niespodzianka - spotkanie z książką!
Z powodów obecnie oczywistych autorka nie mogła odwiedzić nas osobiście, dlatego też z ramienia Wydawnictwa Białe Pióro, bajkę "Popa, jeż i drogocenna dynia" autorstwa
p. Natalii Hermansy odczytała nasza pani Ania.
Podczas tego spotkania nasze Pszczółki i Sarenki nie tylko wysłuchały bajki edukacyjnej, która wspaniale wpisała się w jesienny klimat, jaki panuje za oknem, ale przede wszystkim dobrze się bawiły, poznając historię Popy i Angusa.
Razem z bajką i panią Anią 3-latki dowiedziały się, co jedzą jeże, jakie warzywa rosną w warzywniku oraz tego dlaczego dynia była tak drogocenna dla małego jeża. Każdy mógł potuptać jak jeżyk, pokolorować postacie z bajki, a na koniec wspólnie zatańczyć do piosenki o zwierzątkach.
W tym miłym towarzystwie wszystkim szybko upłynął czas. Mamy nadzieję, że to pierwsze, ale nie ostatnie takie wydarzenie w naszym przedszkolu!
Bajka w czasie alarmu.
WsteczPlayDalej

PAŹDZIERNIK

DZIEŃ DRZEWA

Dnia 09.10.2020 r.obchodziliśmy w przedszkolu "Dzień Drzewa".

Dzień Drzewa.
WsteczPlayDalej

WRZESIEŃ


Tematyka kompleksowa:
1. "Poznajmy się" realizacja 01.09-04.09
2. "Droga do przedszkola" realizacja 07.09-11.09
3. "Wesoło jest w naszej sali" realizacja 14.09-18.09
4. "Ja i środowisko" realizacja 21.09-25.09
5. "Co nam niesie Pani Jesień" realizacja 28.09-02.10

Zadania wychowawczo - dydaktyczne:
Dzieci będą:

 • oswajać emocje związane z nowym otoczeniem, pokonywać nieśmiałość i poczucie niepewności,
 • poznawać podstawowe zasady bezpieczeństwa,
 • budować poczucie bezpieczeństwa w nowym środowisku i utożsamiać się z grupa przedszkolną,
 • wdrażać się do samodzielności i kulturalnego zachowania podczas zabaw, posiłków i czynności higienicznych
 • utrwalać wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,
 • rozwijać sprawność ruchową, koordynację wzrokowo-ruchową i słuchowo-ruchową oraz poczucie rytmu.


Piosenka, którą poznajemy:
Jestem sobie przedszkolaczek - piosenka
Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.
Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.
Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.
Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego