Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Ramowy rozkład dnia

Organizacja pracy

Ramowy rytm dnia
(3- 4 latki)

6.30- 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy w kącikach zainteresowań,
praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym,
czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, rozmowy indywidualne z dziećmi,
zabawy zorganizowane w kole, zabawy ruchowe.

8.00 - 8.15 „Logo – budzik” – poranne ćwiczenia logopedyczne, nauka wierszy,
rymowanek, wyliczanek zabawa na podstawie wierszy wg opracowań
logopedy.

8.15 - 8.30 Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania –
wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, czynności
samoobsługowe.

8.30 - 9.00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego
spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00 - 9.30 Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka według
przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

9.30 - 11.00 Gry i zabawy ruchowe, zabawy organizowane i swobodne na terenie
przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia
sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do
obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw
badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych
poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy
indywidualne. Udział w zajęciach z j. angielskiego lub religii.

11.00 - 11.15 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

11.15 - 11.30 II Śniadanie

11.30 - 11.45 Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do leżakowania.

11.45 - 13.00 Wypoczynek na leżakach. Relaksacja - słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy paluszkowe, słuchanie bajek muzycznych i literackich;

13.00 - 13.30 Przygotowanie do obiadu. Zabawa ruchowa. Czynności porządkowo- higieniczne.

13.30 - 14.00 Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania, praca nad prawidłowym
posługiwaniem się sztućcami, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów
oraz poznawanie nowych smaków potraw, pogadanki na temat zdrowego
sposobu odżywiania się.

14.00 - 16.30 Słuchanie głośnego czytania książek, czasopism dziecięcych.
Udział w zajęciach dodatkowych, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach
rozwoju. Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające. Zabawy w ogrodzie
przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawy ruchowe,
zabawy swobodne wynikające z indywidualnych zainteresowań dzieci,
wspomaganie i korygowanie indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijanie
przejawianych uzdolnień, czynności porządkowe w sali, pożegnanie dzieci.

Ramowy rytm dnia
(5-6 latki)


6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniomdzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki itp. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z
dzieckiem zdolnym.

8.00 – 8.10 „Logo budzik” poranne ćwiczenia logopedyczne, nauka wierszy,
rymowanek, wyliczanek zabawa na podstawie wierszy wg opracowań
logopedy.

8.10 – 8.30 Zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczno-porządkowe,
pełnienie dyżurów.

8.30 – 9.00 I Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka według
przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 – 11.00 Spacery, wycieczki zabawy i gry sportowe na terenie. Ćwiczenia korygujące postawę dziecka. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym. Udział w zajęciach z j. angielskiego lub religii.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

11.00 – 11.15 Czynności porządkowo – higieniczne.

11.15 – 11.30 II Śniadanie.

11.30 – 13.15 Zabawy i gry sportowe na terenie, spacery, prowadzenie obserwacji
przyrodniczych. Zabawy w sali rozwijające zainteresowania dzieci.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawa ruchowa.

13.15 – 13.30 Czynności higieniczno- porządkowe.

13.30 – 14.00 Obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniu się sztućcami, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz poznawanie nowych smaków
potraw, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się, kulturalne
zachowanie się przy stole.

14.00 –16.30 Zabawy relaksacyjne – wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych. Słuchanie głośnego czytania książek, czasopism
dziecięcych. Udział w zajęciach dodatkowych, praca z dzieckiem o
indywidualnych potrzebach rozwojowych. Zabawy dydaktyczne i
ćwiczenia utrwalające. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom
dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu
terenowego, zabawy ruchowe. Tworzenie sytuacji edukacyjnych
rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania dzieci.
Czynności porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

Strona główna | Aktualności | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Ważne! | Nasze grupy | Warto wiedzieć | Rada Rodziców | BIP | Mapa witryny
Powrót do treści | Wróć do menu głównego