Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Ramowy rozkład dnia

Organizacja pracy

Ramowy rozkład dnia

08:00 - 13:00 realizacja podstawy programowej


06:30 - 08:00 schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne wg zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka.

08:00 - 08:30 Ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa, przygotowanie do śniadania.

08:30 - 09:00 I śniadanie

09:00 - 10:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wg planu

10:00 - 11:15 Zabawy swobodne, aktywność własna w sali lub na terenie przedszkolnym. Pobyt na świeżym powietrzu (w zależności od warunków) atmosferycznych). Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka. Zabawy ruchowe. Czynności higieniczno-porządkowe.

11:15 - 11:45 II śniadanie

11:45 - 13:30 Grupy młodsze - odpoczynek/słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
Grupy starsze - zabawy w sali lub na terenie przedszkola, utrwalanie zdobytych wiadomości, kończenie zadań rozpoczętych przed południem, rozwijanie własnych zainteresowań i zdolności. Zabawa ruchowa.

Zajęcia dodatkowe.

Praca indywidualna i wyrównawcza. Czynności higieniczno - porządkowe.

13:30 - 14:00 obiad

14:00 - 16:30 Zabawy relaksacyjne, słuchanie muzyki, czytanych bajek. Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym.
Rozchodzenie się dzieci do domu.
Zabawy dowolne w sali lub na terenie przedszkolnym.

Strona główna | Aktualności | Rekrutacja 2017 | Urlop 2017 | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Ważne! | Nasze grupy | Warto wiedzieć | Rada Rodziców | Archiwum | BIP | Mapa witryny




Powrót do treści | Wróć do menu głównego