Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja

NABÓR DO PRZEDSZOLA

Elektroniczny nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 trwać będzie od 11.02.2019 r. do 08.03.2019 r.

Nabór odbywa się poprzez stronę: www.torun.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020. Ostateczny termin złożenia deklaracji:
04.02.2019 r.

Uchwała nr 552/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń---> klik
Zarządzenie nr 16 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.01.2019 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych---> klik
Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 16---> klik
Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 16---> klik
Kryteria brane pod uwagę w trakcie rekrutacji ---> klikNABÓR DO KLAS PIERWSZYCH


Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 nabór do klas I w szkołach podstawowych odbywa się w tym samym terminie, co nabór do przedszkoli. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.


Informujemy, że na stronie internetowej UMT (https://www.torun.pl) zostały umieszczone informacje dotyczące naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z zasadami naboru oraz informacje dotyczące naboru do klas I szkół podstawowych wraz z zasadami naboru.
Podmenu:
Powrót do treści | Wróć do menu głównego