Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Wasze dziecko uczy sie mowic

Poradnictwo i pomoc > Kącik logopedyczny

WASZE DZIECKO UCZY SIĘ MÓWIĆ....

Mowa odgrywa bardzo ważna rolę w kontaktach człowieka z innymi ludźmi. Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka, stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju osobowości. Dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający go świat; dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Prawidłowa mowa ma także wpływ na powodzenia szkolne dziecka.

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, dziecko przyswaja ją sobie od najbliższego otoczenia, przede wszystkim od matki, drogą naśladownictwa. Rozwój językowy przebiega najlepiej w środowisku, w którym dziecko odczuwa bliskość innych, ciepło i bezpieczeństwo.

Rozwój mowy dziecka przebiega w czterech etapach:

Okres melodii (od urodzenia do 1 roku życia)
Wasze dziecko przyszło na świat. Pierwszy krzyk dziecka jest jego pierwszym ćwiczeniem aparatu głosowego. W 2 lub 3 miesiącu niemowlę zaczyna głużyć. Wydawane przez nie dźwięki są jeszcze przypadkowe. Warto zaznaczyć, że głużą również dzieci głuche, co bywa często przyczyną niezauważenia przez rodziców braku słuchu. Około 6 miesiąca głużenie przekształca się w gaworzenie, które charakteryzuje się powtarzaniem dźwięków. Dziecko, bawiąc się wytwarzaniem dźwięków, wymawia prawie wszystkie samogłoski, a ze spółgłosek p,b,t,d,k,g,n,l,ł,n. ok. 7-8 miesiąca dziecko zaczyna reagować na mowę. Początkowo zwraca uwagę na ton głosu: płacze, gdy mówi się ostro, uśmiecha się, gdy przemawia się do niego pieszczotliwie. Pod koniec 1 roku życia rozwija się rozumienie, a dziecko zaczyna wymawiać pierwsze wyrazy, jak da, na, mama, tata.

Okres wyrazu (od 1 do 2 roku życia)
W tym okresie pojawiają się kolejne spółgłoski f,w,ś,ź,ć,dź,ń,h. Pozostałe spółgłoski są zastępowane łatwiejszymi. W mowie jednak te same głoski bywają wymawiane źle lub w ogóle opuszczane, np.: lampa - ampa, chleba - aba. Na swoje drugie urodziny, dziecko powinno wypowiedzieć swoje pierwsze zdanie, np. mama jeść - mama am.

Okres zdania (od 1 do 3 roku życia)
Mowa ulega dalszemu rozwojowi i doskonaleniu. W tym okresie dziecko przyswaja sobie najwięcej nowych słów, uczy się zasad stosowania odpowiednich form gramatycznych. Dalsze lata przynoszą tylko doskonalenie zdobytej w tym okresie wiedzy i umiejętności. Pod koniec 3 roku życia, dziecko powinno operować zdaniami złożonymi już z 4-5 wyrazów.

Okres swoistej mowy dziecięcej (od 3 do 7 roku życia)
W tym okresie dziecko uczy się wymawiać pozostałe głoski:
- w wieku 3-4 lat: s,z,c,dz
- w wieku 4-5 lat: sz,ż,cz,dż,r.
W wieku 4 lat dziecko powinno umieć opowiedzieć zdarzenie, bajkę.
Kształtowanie i utrwalanie wymowy poszczególnych głosek powinno zakończyć się w wieku 5 lat. Wykształcenie zdolności mowy w pierwszym okresie dzieciństwa ma o wiele większe znaczenie niż późniejsze ćwiczenia, ponieważ po 4 roku życia, partie mózgu odpowiadające za rozwój mowy osiągają swoją dojrzałość. Nie można już jej kształtować, co najwyżej korygować.
Odstępstwa od powyższego schematu mogą być liczne i różnorakie. Opóźnienia w pojawianiu się poszczególnych etapów rozwoju mowy nie powinny jednak przekraczać 6 miesięcy. Często jednak się zdarza, że rodzice zgłaszający się do lekarza z dzieckiem, które nie ukończyło trzeciego roku życia i nie mówi, dowiadują się, iż jest to jeszcze za wcześnie. Takie stwierdzenie jest szczególnie brzemienne w następstwa, jeśli dotyczy dzieci, u których funkcje będące podstawą rozwoju mowy są nieprawidłowe, np. dzieci z uszkodzonym słuchem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, itd.

Mowa dziecka 6-letniego powinna już być poprawna pod kątem brzmienia, dziecko 7-letnie stosuje już poprawne struktury gramatyczne.

Drodzy Rodzice, zastanówcie się, czy mowa Waszego dziecka kształtuje się na odpowiednim etapie. Jeśli nie, zwróćcie się do logopedy.

Logopeda - Iza Sawicz


Bibliografia:
Irena Styczek - "Logopedia" PWN Warszawa 1981


Podmenu:
Powrót do treści | Wróć do menu głównego