Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Wiewiórki

Nasze grupy

Grupa "Wiewiórki"

nauczyciele:
Agnieszka Prędkiewicz

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
poniedziałek 15.30 - 16.15
(po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem)

STYCZEŃ


Tematyka kompleksowa:
1. "Ferie na wesoło"
2. "Ferie na wesoło"
3. "Jak z babcią i dziadkiem spędzamy czas"
4. "Jak mija czas?"

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • wdrażanie do samodzielności (w realizacji zadań dydaktycznych i codziennych czynności samoobsługowych),
 • rozwijanie postawy współpracy jako fundamentu budowania harmonijnych relacji z innymi ludźmi i czerpania radości ze wspólnie podjętych działań,
 • kształtowanie poczucia rytmu i słuchu (przy zastosowaniu różnego rodzaju instrumentów perkusyjnych),
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i określania cech i zjawisk atmosferycznych zimowej pogody,
 • kształtowanie umiejętności nazywania pór roku,
 • poszerzanie doznań sensorycznych (dzięki zastosowania techniki malowania palcami),
 • pobudzanie wyobraźni twórczej,
 • doskonalenie sprawności dłoni i palców,
 • wdrażanie do dbałości o estetykę wykonywanych prac plastycznych,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się z użyciem zdań złożonych,
 • rozwijanie myślenia matematycznego,
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni (z zastosowaniem pojęć: w prawo, w lewo, na wprost),
 • wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych reguł i zasad gry,
 • poszerzanie wiedzy na temat muzyki klasycznej (w oparciu o utwór Zima, składający się na Cztery Pory Roku, A. Vivaldiego),
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach,
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych,
 • rozwijanie poczucia szacunku i przywiązania do najbliższych członków rodziny (w nawiązaniu do obchodów Dnia Babci i Dziadka),
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się przyborem nietypowym podczas ćwiczeń gimnastycznych (gazeta),
 • poznanie cyfr: "6" i "7",
 • rozwijanie umiejętności głośnego i bezbłędnego przeliczania różnych zestawów przedmiotów do 7,
 • wdrażanie do zachowania koordynacji ruchowo-wzrokowej,
 • poznanie i nazywanie liter: "U" "u"; "ó" ,,B"; ,,b",
 • poszerzanie wiedzy w zakresie sposobów pomiaru czasu,
 • kształtowanie umiejętności ustalania i wyjaśniania morału baśni (w oparciu o. Baśń o dwunastu braciach, J. Porazińskiej),
 • nauka piosenek związanych tematycznie z Dniem Babci i Dziadka.


"Zima" /wiersz/
Lecą z nieba płatki śniegu,
Świat się cały bieli wkoło.
Zabierz narty oraz sanki,
Na dół, z górki mknij wesoło.

W słońcu skrzą się śnieżne gwiazdki,
Zostań z nami, pani zimo.
Drzewa mają białe czapy,
Wśród nich zjeżdżać będzie miło.

Mróz siarczysty uszy ściska,
Nosy wszystkich są czerwone.
Zimo! Śniegu sypnij więcej,
Dzieci będą zachwycone.

"Telefon do przyjaciela" /piosenka/
Nie poszedłem do przedszkola, a to pech!
Jakiś katar, jakaś grypa, złoszczę się!
Nagle wpadam na genialny pomysł, że
Przez telefon, z przyjacielem spotkam się.

- Halo, czy to dziadek?

Ref.:
Cześć, dziadku, strasznie nudzę się,
Może odwiedzisz dzisiaj mnie?
Nie muszę nawet jeść słodyczy,
Na ciebie zawsze mogę liczyć! (x 2)

Drugi dzień już siedzę w domu, a to pech!
Młodsza siostra ciągle płacze, złoszczę się!
Znowu wpadam na genialny pomysł, że
Przez telefon, z przyjacielem spotkam się.

- Halo, czy to babcia?

Ref.:
Cześć, babciu, strasznie nudzę się,
Może odwiedzisz dzisiaj mnie?
Nie muszę nawet jeść słodyczy,
Na ciebie zawsze mogę liczyć! (x 2)
GRUDZIEŃ

Tematyka kompleksowa:
1. "Chcę być jak Święty Mikołaj"
2. "Moja rodzina"
3. "Czas Świąt Bożego Narodzenia"
4. "Świąteczne wspomnienia"

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć w sposób społecznie akceptowany,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka ( dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół),
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność troska o innych),
 • rozwijanie postawy współdziałania jako postawy budowania współpracy, nawiązanie dobrych relacji z innymi ludźmi,
 • budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej - komponowania ozdób choinkowych,
 • poszerzanie wiedzy o tradycjach, obrzędach Świąt Bożego Narodzenia na przykładzie literatury dziecięcej oraz różnorodnych zajęć: plastyczno - konstrukcyjnych, muzycznych itp.,
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach,
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych,
 • kształtowanie umiejętności posługiwanie się znakami ,,<", ,,>", ,,=",
 • poznanie cyfr: "5" i "0",
 • rozpoznawanie wzrokowo ilość przedmiotów w grupie liczącej od 1 do 5,
 • poznanie i nazywanie liter: "L" "l"; "E" ,,e"; ,,R" "r",
 • nauka piosenek o tematyce Bożego Narodzenia.


Wiersze, które poznamy:
"Przyjedź do nas Mikołaju D. Gellner /wiersz/
Kiedy za oknami
w śniegu zasną drzewa,
kiedy nad polami
wiatr o zimie śpiewa,
Przyjedź do nas Mikołaju, Mikołaju
z workiem jak to niebo.
Przywieź radość i zabawki, i zabawki
dla nas, dla każdego.
Przyjedź do nas, Mikołaju, Mikołaju
na saniach srebrzystych,
niech ci gwiazdy drogę wskażą,
gdzie czekamy wszyscy.

Usiądź pod choinką,
porozmawiaj z nami
i tak, jak się śniło
obdziel podarkami."Wigilijny wieczór" D. Jagiełło, K.Jagiełło /wiersz/
W ten miły wieczór w blasku świec
opłatkiem się podzielimy.
Przy jednym stole razem dziś,
kolędę zanucimy.
Rozświetla mrok choinki blask,
melodie kolęd brzmią w uszach.
Tajemna moc, wigilii czar
od razu wszystkich wzrusza.
Na niebie pierwsza gwiazda wnet
roztoczy blask swój wokoło.
A w sercach wszystkich radość jest,
więc śmiejmy się wesoło.
Na stole karp i zapach ciast
o świętach przypominają.
A pod choinką darów sto
dzieci już nań zerkają

LISTOPAD


Tematyka kompleksowa:
1. "W trosce o zdrowie"
2. "Polska naszym domem"
3. "Nasze prawa i obowiązki"
4. "Opiekujemy się zwierzętami"

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, dbałości o kondycję i zdrowie,
 • kształcenie odpowiedzialności dbania o własne zdrowie,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego odżywiania się,
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem,
 • poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny,
 • zapoznanie dzieci z wybranymi prawami dziecka, które im przysługują oraz uświadamianie dzieciom, że oprócz praw mają również obowiązki,
 • kształcenie postawy szacunku do praw innych ludzi.
 • kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta domowe, dbałość o ich zdrowie, bezpieczeństwo, potrzeby i dobre samopoczucie,
 • nauka wiersza pt. ,,Na zdrowie" B. Lewandowskiej,
 • nauka piosenki pt. "Płynie Wisła płynie",
 • rozwijanie płynności i estetyki ruchu,
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką,
 • poznanie i nazywanie liter: "I" "i" "D ,,d", ,,y", "K",,k",
 • poznanie cyfr: "3" i "4",
 • rozpoznawanie wzrokowo ilościowe przedmiotów w grupie liczącej od 1 do 4,
 • zestawianie małych liczb przedmiotów z kartami przedstawiającymi symbole liczebności,
 • stwarzanie sytuacji umożliwiających wzbogacanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dziecka,
 • wyzwalanie aktywności artystycznej poprzez odgrywanie scenek dramowych, pantomimicznych,
 • rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności.


Piosenka i wiersz, który poznamy:
"Płynie Wisła, płynie" /piosenka/
Płynie Wisła, płynie
Po polskiej krainie, (bis)
A dopóki płynie Polska nie zaginie. (bis)

Zobaczyła Kraków,
Wnet go pokochała, (bis)
A w dowód miłości wstęgą opasała. (bis)

Chociaż się schowała
W Niepołomskie lasy, (bis)
I do morza wpada, płynie jak przed czasy. (bis)

Nad moją kolebą
Matka się schylała, (bis)
I mówić pacierza wcześnie nauczała. (bis)

"Ojcze nasz" i "Zdrowaś"
I "Skład Apostolski", (bis)
Bym do samej śmierci kochał naród polski. (bis)

Bo ten naród polski
Ma ten urok w sobie, (bis)
Kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie. (bis)

Abym gdy dorosnę
Wziął Polkę za żonę (bis)
Bo tylko Polakom Laski przeznaczone. (bis)

Niech Francuz Francuzkę
Niemiec kocha Niemkę (bis)
Ja zaś wolę Polkę, niźli cudzoziemkę. (bis)

I to wszystko razem
Od matki słyszałem (bis)
Czego nie zapomnę jak nie zapomniałem. (bis)

Płynie Wisła płynie, Po polskiej krainie (bis)
A dopóki płynie Polska nie zaginie. (bis)

" Na zdrowie" B. Lewandowska /wiersz/
Doktor rybka niech nam powie
Jak należy dbać o zdrowie!
Kto chce prosty być jak trzcina,
Gimnastyką dzień zaczyna!
Całe ciało myje co dzień
Pod prysznicem, w czystej wodzie.
Wie, że zęby białe czyste
Lubią szczotkę i dentystę.
Pije mleko, wie, że zdrowo
Chrupać marchew na surowo.
Kiedy kicha czysta chustka
Dobrze mu zasłania usta.
Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka
Na obrazku bez zarazków.
Rób tak samo, bo chcesz chyba
Tak zdrowy być jak ryba.

Praca zdalna
Dzieci z grupy "Wiewiórek" bardzo chętnie realizowały wszystkie aktywności w czasie pracy zdalnej w dniach od 2 do 6 listopada. Brawo "Zerówkowicze na szóstkę"!

Praca zdalna.
WsteczPlayDalej

PAŹDZIERNIK


SPRINTEM DO MARATONU
6 października dołączyliśmy do udział w akcji VI Ogólnopolskiego Biegu Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”.

NASZE PREZENTACJE
W ramach co miesięcznych zajęć "Lubię dzielić się ciekawostkami", w piątek 30 października chętne dzieci wraz z rodzicami, przygotowały pierwszą w tym roku szkolnym prezentację pt. "Drzewo naszym skarbem". Ze względu na pracę zdalną nadesłano bardzo dużo zdjęć gotowych prezentacji. BRAWO! Zadanie wykonane na "szóstkę" Dziękujemy za tak duże zainteresowanie tym tematem.

ODRABIAMY ZADANIA
Jesteśmy pod dużym wrażeniem odrabianych zadań naszych "Wiewiórek" w czasie pracy zdalnej. Zaangażowanie bardzo duże "Zerówkowicze" BRAWO!!!


Sprintem do maratonu.
WsteczPlayDalej

WRZESIEŃ


DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
W tym dniu rozmawialiśmy o dobrych i złych stronach korzystania ze środków transportu. Grupowo zostało ustalone, że życie bez samochodu przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i hałasu. Z wycinanek wykonaliśmy "Hulajnogi”.

WITAMINKI DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI
Wiemy, że z jabłek i śliwek można przygotować wiele zdrowych pyszności i są dodatkiem do wielu potraw. Uczestniczyliśmy w pokazie przygotowania kompotu. Przepis zapamiętany i w domu z rodzicami można było przygotować.


Dzień dez samochodu.
WsteczPlayDalejPowrót do treści | Wróć do menu głównego