Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Wiewiórki

Nasze grupy

Grupa "Wiewiórki"

nauczyciele:
Agnieszka Prędkiewicz

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
poniedziałek 15.30 - 16.15
(po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem)

WRZESIEŃ


Tematyka kompleksowa:
1. "Witamy w przedszkolu"
2. "Co lubi każdy z nas?"
3. "Mam 6 lat i ciekawi mnie świat"
4. "Zdrowe środowisko zdrowy będę i ja"


Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie - stwarzanie atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni, współpracy oraz opiekuńczości w stosunku do potrzebujących pomocy.
 • Utworzenie kontraktu grupowego - ustalenie wspólnych zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się podczas pobytu w przedszkolu.
 • Wdrażanie do przestrzegania zawartych umów społecznych.
 • Kształtowanie nawyku utrzymania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy.
 • Dbałość o zachowanie czystości.
 • Uczenie się rozpoznawania uczuć i nazywania ich oraz ujawnianie ich w różnych sytuacjach.
 • Ustalenie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów i zabawek podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych zainteresowań wobec środowiska oraz rozbudzanie chęci dbania o nie.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych z przyborami jak woreczki, pieńki, szarfy.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć: ,,zdanie" oraz ,,wyraz".
 • Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.
 • Klasyfikowanie przez dzieci przedmiotów wg podanego kryterium, porównywanie liczebności zbiorów.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym wczesną jesienią.


Piosenka i wiersz, który poznajemy:

"Fikający zuch" - piosenka
I. Gimnastykuj się codziennie.
Zobacz jakie to przyjemne.

Ref. W zdrowym ciele zdrowy duch,
Pokaż jaki z ciebie zuch.

II. Raz przysiady, raz podskoki.
Ręce w górę lub na boki.

III. Mocne nogi, plecy proste,
Raz fikołek, a raz mostek.

"Przedszkole" wiersz
Lubię chodzić do przedszkola,
kiedy słońce świeci.
Lubię chodzić gdy jest zimno
i deszcz z nieba leci.
Bo w przedszkolu jest wesoło,
nudy tu nie znamy,
Można śpiewać, tańczyć, skakać,
chociaż nie ma mamy.
Są spacery i zabawy, szybko czas upływa,
Każde dziecko, duże, małe
Wiedzę tu zdobywa.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego