Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Wizja i misja przedszkola

Poznajmy się

Cele i zadania przedszkola

Wizja przedszkola

Wspieranie rozwoju dziecka jednocześnie w zakresie wszystkich obszarów (fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym).

Misja przedszkola

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa.
Wspieramy indywidualny rozwój dziecka.
Zapewniamy pełną opiekę wychowawczo - dydaktyczną w radosnej, przyjaznej atmosferze.

Cele główne

1. Pełne zrozumienie uzbieranych przez dziecko doświadczeń z zakresu wszystkich obszarów.
2. Tworzenie edukacyjnych doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych jednocześnie
3. Uczenie pożądanych i akceptowanych społecznie zachowań m.in.: szacunku i tolerancji, współpracy i współczucia, wdzięczności, podziwu dla drugiego człowieka, dumy społecznej.

Cele szczegółowe

- dążenie do systematycznego podwyższana swoich kwalifikacji zawodowych współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych
- stwarzanie dziecku warunków do najpełniejszego rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego w oparciu o prawidłową stymulację rozwoju fizycznego
- zapoznanie dzieci z różnorodnością form zabawy, edukacji indywidualnej i zbiorowej
- zachęcanie do samodzielnego zdobywania doświadczeń i poznawania świata
- odkrywanie radości płynącej ze współpracy z rówieśnikami
- osiąganie przez dzieci dojrzałości szkolnej.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego