Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Zajęcia dodatkowe

Poznajmy się

Religia (zajęcia bezpłatne)

W przedszkolu za zgodą rodziców dwa razy w tygodniu prowadzona jest religia.
Uczestniczą dzieci 3-6 letnie.
Podstawową zaletą katechezy w przedszkolu jest fakt, że pomaga ona patrzeć na sprawę szeroko rozumianego wychowania w sposób integralny. Mówienie o Bogu, modlitwie czy sakramentach stało się przez sam fakt obecności tych zajęć tak samo ważne jak inne zajęcia wychowawcze. Wychowanie musi być wszechstronne. Nie wystarczy u dziecka rozwijać tylko jedną stronę jego osobowości, np. tylko pamięć czy rozum, a nie zwracać uwagi na rozwój jego uczuć i woli, ale winien się rozwijać cały człowiek, ze wszystkimi podstawowymi właściwościami ciała i duszy. Tylko pełny rozwój osobowości dziecka pozwoli mu stać się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa i spełnić powierzone mu obowiązki. Troska o integralność nauczania nie przekreśla zresztą potrzeby bezstronności ani umiejętności właściwego rozkładania i hierarchizowania materiału, dzięki którym każdy przyzna nauczanym prawdom, przekazywanym zasadom i wskazywanym drogom życia chrześcijańskiego taką wagę i znaczenie, jakie im się należą.

Terapia logopedyczna (zajęcia bezpłatne)

Terapia dla dzieci z występującymi zaburzeniami rozwoju mowy. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i uwzględniają ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Dla każdego dziecka dobierane są odpowiednie zestawy ćwiczeń korygujących i wspomagających rozwój mowy.

Język angielski (zajęcia bezpłatne)

Celem zajęć z języka angielskiego jest zapoznanie dzieci z podstawowymi strukturami językowymi, takimi jak nazwy owoców, warzyw, zwierząt, oraz z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi (tak/nie, powitanie/pożegnanie, proszę/dziękuję, Jak masz na imię? Ile masz lat?) .
Poziom zajęć jest indywidualnie dostosowany do każdej grupy wiekowej, a nauka odbywa się w dużej mierze poprzez zabawę - dzieci m.in. grają w gry, śpiewają piosenki, kolorują obrazki a także rysują własne rysunki. Sprawia to, że dzieci łatwiej przyswajają wiedzę. Taka forma zajęć jest też zachętą do dalszego poznawania języka angielskiego.


Rytmika (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia te nie tylko kształcą muzycznie, ale przede wszystkim poprawiają koordynację ruchową dziecka i kształtują poczucie rytmu. Muzyka uwrażliwia i uspokaja, podobnie jak śpiewanie, które jest również znakomitym ćwiczeniem oddechowym.
Ruch zapobieganie wadom postawy, wpływa także na korygowanie stwierdzonych wad postawy i utrwalanie prawidłowego ułożenia ciała oraz utrzymanie przez maluchy sprawności fizycznej.
Zajęcia wokalno-rytmiczne wpływają także na rozwijanie pamięci, koncentracji, orientacji w przestrzeni, wyobraźni, wrażliwości, umiejętności współpracy w grupie.


Piłka nożna (zajęcia bezpłatne)


Celem zajęć prowadzonych przez założyciela i trenera AP Młode Talenty jest popularyzacja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia, a także wpojenie pasji do sportu i piłki nożnej dzieciom od najmołdszych lat przede wszystkim poprzez dobrą zabawę oraz wychowanie przez sport.
"Stawiamy na jakość, nowoczesne rozwiązania i indywidualne podejście do każdego dziecka. Unikamy presji wyniku zaburzającej prawidłowy rozwój umiejętności piłkarskich. Zadowolenie i uśmiech dziecka jest dla nas priorytetem. Kontunuacja przygody z piłką nożną w klubach sportowych przez naszych absolwentów to dla nas wielka radość! Z dumą będziemy kibicować i wspierać duchowo naszych podopiecznych!"

Szkoła Pamięci - As Pamięci (zajęcia bezpłatne)

Są to zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego trenera Panią Alinę Kłodowską. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program dostosowany do poszczególnych grup wiekowych. Program zakłada nabycie przez dzieci umiejętności posługiwania się poznanymi technikami pamięciowymi, co ma wspomóc dziecko w osiąganiu lepszych wyników w rozwoju i w osiągnięciu gotowości szkolnej, współdziałania w grupie, nabrać pewności siebie w myśleniu twórczym i przyspieszyć proces zapamiętywania i odtwarzania zdobywanych informacji, tzw. większa gotowość pamięci.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego