Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Zasady rekrutacji

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie przepisów określonych w:

  • USTAWIE z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21. sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, palcówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
  • UCHWAŁY nr 552/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń,
  • ZARZĄDZENIA nr 24 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniakjącego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
Podmenu:
Powrót do treści | Wróć do menu głównego