Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu

Dla Rodziców

Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu

1. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku [...] nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą, w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności, licząc od dnia następnego od zgłoszenia tego faktu w przedszkolu. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka, jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie, do ostatniego dnia danego miesiąca, celem naliczenia odpłatności.

2. Zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu, spowodowanej chorobą, dokonujemy w pierwszym dniu, w godzinach pracy przedszkola.
---> na adres e-mailowy:
intendent@pm12torun.com
---> telefonicznie:
56 651 45 93
---> do nauczyciela grupy
Z uwagi na organizację, uprzejmie prosimy o zgłaszanie nieobecności przede wszystkim na adres e-mailowy. W zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko dziecka oraz grupę.


3. Nieobecność dziecka zgłaszamy tylko w przypadku choroby. Robimy to jeden raz.


4. Usprawiedliwienie/zwolnienie lekarskie za czas nieobecności dziecka, dostarczamy do przedszkola do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, nauczycielowi grupy.


5. Dostarczenie usprawiedliwienia/zwolnienia do ostatniego roboczego dnia danego miesiąca, jest warunkiem dokonania zwrotu opłaty za świadczenia przedszkola. W przypadku dostarczenia usprawiedliwienia/zwolnienia po terminie, dokonanie zwrotu opłat nie będzie możliwe.Strona główna | Aktualności | Klauzula informacyjna | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Rekrutacja | Dla Rodziców | Jadłospis | Nasze grupy | Poradnictwo i pomoc | Warto wiedzieć | Rada Rodziców | Podstawa dzialania | BIP | Archiwum | Bajeczki | Mapa witryny


Podmenu:
Powrót do treści | Wróć do menu głównego