Szanowni Państwo!

Informuję, iż wszelkie wiadomości o wysokości opłat i należności za miesiąc lipiec są dostępne pod numerem telefonu 505 909 466 lub adresem mailowym: intendent@pm12torun.com.

O kontakt prosimy szczególnie rodziców dzieci 6-letnich kończących w tym roku szkolnym edukację przedszkolną – dotyczy to zarówno zwrotu nadpłat, jak i rozliczenia zaległości.

Niestety są w przedszkolu grupy, których zadłużenie pod koniec czerwca sięgnęło 1700 zł. Prosimy o terminowe wpłaty. W związku z rosnącym zadłużeniem przedszkola przypominam, że egzekwowany będzie zapis Statutu Przedszkola Miejskiego nr 12 im. Władysława Szafera w Toruniu o skreśleniu z listy wychowanków przedszkola dzieci, których rodzice dopuszczają się zwłoki z uregulowaniem należności co najmniej przez miesiąc.

Prosimy o jak najszybszy kontakt z intendentem.

Z poważaniem,

Karolina Behrendt

wicedyrektor PM12

Szanowni Państwo!

Informuję, że termin przerwy wakacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 12 przypada na okres 26.07.2021r.–6.08.2021r.

 Z uwagi na zagrożenie COVID-19 nie planuje się organizowania tzw. „przedszkoli zastępczych” z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek. W czasie trwania przerwy w pracy przedszkola będą musieli Państwo zapewnić opiekę dzieciom we własnym zakresie.

Prosimy o pisemne zadeklarowanie chęci skorzystania z usług przedszkola w okresie wakacyjnym. Deklarację można pobrać także ze strony internetowej i wypełnioną oddać wychowawcom grup do 18.06.2021 r.

Ze względu na zaplanowane remonty oraz konieczność udzielenia urlopów wypoczynkowych nauczycielom i pracownikom obsługi, prosimy o przemyślane deklarowanie pobytu dziecka w przedszkolu, umożliwi to sprawną organizację pracy
i planowanie żywienia. Grupy w tym okresie będą łączone, w miarę możliwości dobrane wiekowo.

 W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski obojga rodziców pracujących.

 Bardzo prosimy o bieżące zgłaszanie ewentualnych rezygnacji z korzystania z przedszkola
w okresie wakacyjnym (nawet poszczególnych tygodni).

Do pobrania: deklaracja pobytu dziecka w okresie wakacji

W naszym przedszkolu zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pod hasłem

 „Świat z rodziną i przyrodą wielką przygodą”.

Celem konkursu było: 

  • Propagowanie zdrowego stylu życia w rodzinie poprzez stosowanie proekologicznych form wypoczynku;
  •  Rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania i zamiłowania do piękna przyrody;
  •  Kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec przyrody, jej wartości i piękna;
  • Integracja rodzin, promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego;
  • Pogłębianie świadomości dzieci na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka;
  • Kształcenie postawy twórczej i rozwijanie zainteresowań plastycznych;
  • Integracja środowisk przedszkolnych;

Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku 4-6 lat

 z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych mieszczących się przy Szkole Podstawowej.

 Wykonały one przepiękne prace plastyczne. Spośród zgłoszonych prac, jury biorąc pod uwagę, estetykę pracy oraz dobór ciekawej techniki wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Karol Majewski Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 23

II miejsce – Maja Kentzer Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”

III miejsce – Patrycja Zielińska – Przedszkole Niepubliczne „Delfinek”

wyróżnienie – Laura Lewandowska Przedszkole Niepubliczne „Leśny Ludek”

wyróżnienie- Agata Olewińska Przedszkole Miejskie nr 2

wyróżnienie- Aleksandra Zariczna Przedszkole Muzyczne New Art.

wyróżnienie- Pola Pietrzykowska Przedszkole Miejskie nr 10

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy!

Nasze przedszkole otrzymało certyfikat „Wzorowej placówki małego misia w świecie wielkiej literatury”. Grupa „Zajączki” przez cały rok szkolny realizowała zadania związane z projektem. Gratulujemy dzieciom i paniom.

Rozstrzygnięcie międzyprzedszkolnego konkursu przyrodniczo- fotograficznego

,,Zioła w przyrodzie i w obiektywie’’

już za nami.

Organizatorem konkursu było 

Przedszkole Miejskie nr 12 im. Władysława Szafera

Złota 1A

87-100 Toruń

www: http://pm12torun.com

tel./fax: 56-651-45-93

e-mail: przedszkole@pm12torun.com

Dnia 02.06.2021r. powołane przez organizatora jury dokonało oceny dostarczonych na konkurs prac dzieci wraz z rodziną, zgodnie z wymaganymi kryteriami.

Wyniki konkursu;

I miejsce ; Wiktor Chojnowski – Przedszkole Niepubliczne ,,Gucio’’

                  Antonina Wesołowska – Przedszkole Miejskie Nr 12

                  Aleksandra Dekowska – Przedszkole Miejskie Nr 12

II miejsce;  Alicja Woźniczak –  SP Nr 35 Oddział Przedszkolny

                    Julia Kowalska – SP Nr 35 Oddział Przedszkolny

                    Julia Grochowska – Przedszkole Dwujęzyczne ,,Butterfly’’

III miejsce; Hanna Pleskacz – Przedszkole  Miejskie Nr 12

                    Gustaw Kuras- Przedszkole Dwujęzyczne ,,Butterfly’’

Wyróżnienia;

  Przedszkole Miejskie  Nr 15 ;

Barbara Skowrońska, Pola Kozłowska, Róża Laskowska, Franciszka Wróblewska, Maciej Zieliński, Weronika Osińska, Barbara Mierzwińska, Kornelia Górska, Sara Lewandowska

Przedszkole Miejskie Nr 2;

Leon Adamczyk, Jan Miazgowicz, Julia Gurlicka , Maria Springmann, Anastazja Jabłońska , Julia Pawlikowska, Jagoda Betkier

Leonard Matyniak  – Oddział Przedszkolny SP Nr 2

Wojciech Litmanowski  – Oddział Przedszkolny SP Nr 7

Damian Kaniewski – Oddział Przedszkolny SP Nr 7

Przedszkole Niepubliczne ,,Leśny Ludek’’;

Franciszek Górski, Jakub Wojtasik, Leon Szymański, Laura Lewandowska, Maja Kita, Antonina Buczak, Helena Zawieruszyńska, Liliana Różyńska

Mateusz Nadolski – Przedszkole Miejskie Nr 10

Artur Wegenke  -Przedszkole Miejskie Nr 10

Zofia Rosińska – Przedszkole Miejskie Nr 10

Kalina Wegenke  – Przedszkole Miejskie Nr 10

Felicja Felczak – Przedszkole Miejskie Nr 12

Zoja Zglenicka –  Przedszkole Niepubliczne  ,,Słoneczko’’

Zuzanna Rumińska – Przedszkole Niepubliczne ,,Leśny Ludek’’

Zofia Anna Zdziebłowska – Przedszkole Miejskie Nr 10

Natalia Grzelak- Oddział Przedszkolny  SP Nr 7

Weronika Rola – Przedszkole Miejskie Nr 12

Dziękujemy  wszystkim uczestnikom za tak duże zainteresowanie konkursem.

Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy.

W najbliższych dniach indywidualnie dostarczymy ; dyplomy , podziękowania , nagrody do poszczególnych placówek.

Poniżej znajdują się zwycięskie zdjęcia. Zapraszamy do obejrzenia.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych na pierwsze zebranie oraz spotkanie z nauczycielami prowadzącymi grupę. Zebranie odbędzie się w przedszkolu (budynek główny, hol na I piętrze – wejście od strony SP14) we wtorek, 15 czerwca o godz. 16.30 (grupy „Misie” i „Stokrotki”) i o godz.17.30 (grupy „Sarenki” i „Pszczółki”). Ze względu na sytuację epidemiczną w zebraniu bierze udział jeden rodzic/opiekun prawny dziecka.

Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

Z poważaniem,

Aneta Ciepła

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12

im. Władysława Szafera w Toruniu

DRODZY RODZICE

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym znajdują się w zakładce „Dla rodziców”, pod hasłem „rekrutacja”.