RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Dzieci 3 – 4 letnie

6.30- 8.00  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy zorganizowane w kole, zabawy ruchowe.

8.00 – 8.15 „Logo – budzik” – poranne ćwiczenia logopedyczne, nauka wierszy, rymowanek, wyliczanek zabawa na podstawie wierszy wg opracowań logopedy.

8.15 – 8.30  Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe.

8.30 – 9.00  Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00 – 9.30  Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka według przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

9.30 – 11.00  Gry i zabawy ruchowe, zabawy organizowane i swobodne na terenie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne. Udział w zajęciach z j. angielskiego lub religii.

11.00 – 11.15 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

11.15 – 11.30 II Śniadanie

11.30 – 11.45 Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do leżakowania.

11.45 – 13.00 Wypoczynek na leżakach. Relaksacja – słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy paluszkowe, słuchanie bajek muzycznych i literackich.

13.00 – 13.30  Przygotowanie do obiadu. Zabawa ruchowa. Czynności porządkowo – higieniczne.

13.30 – 14.00  Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania, praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz poznawanie nowych smaków potraw, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

14.00 – 16.30  Słuchanie głośnego czytania książek, czasopism dziecięcych. Udział w zajęciach dodatkowych, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwoju. Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawy ruchowe, zabawy swobodne wynikające z indywidualnych zainteresowań dzieci, wspomaganie i korygowanie indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijanie przejawianych uzdolnień, czynności porządkowe w sali, pożegnanie dzieci.

Dzieci 5 – 6 letnie

6.30 – 8.00  Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki itp. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

8.00 – 8.10 „Logo budzik” poranne ćwiczenia logopedyczne, nauka wierszy, rymowanek, wyliczanek zabawa na podstawie wierszy wg opracowań logopedy.

8.10 – 8.30  Zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczno-porządkowe, pełnienie dyżurów.

8.30 – 9.00  I Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00 – 10.00  Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka według przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 – 11.00  Spacery, wycieczki zabawy i gry sportowe na terenie. Ćwiczenia korygujące postawę dziecka. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym. Udział w zajęciach z j. angielskiego lub religii. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

11.00 – 11.15 Czynności porządkowo – higieniczne.

11.15 – 11.30 II Śniadanie.

11.30 – 13.15 Zabawy i gry sportowe na terenie, spacery, prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Zabawy w sali rozwijające zainteresowania dzieci. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawa ruchowa.

13.15 – 13.30  Czynności higieniczno- porządkowe.

13.30 – 14.00  Obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniu się sztućcami, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz poznawanie nowych smaków potraw, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się, kulturalne zachowanie się przy stole.

14.00 –16.30  Zabawy relaksacyjne – wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych. Słuchanie głośnego czytania książek, czasopism dziecięcych. Udział w zajęciach dodatkowych, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawy ruchowe. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania dzieci. Czynności porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.