Kierunek pracy przedszkola na rok szkolny 2020-2021

„Przyroda Ci podpowie, jak należy dbać o zdrowie – zdrowy przedszkolak w świecie przyrody”