Cała Polska Czyta Dzieciom

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy naszą akcję, która propaguje czytelnictwo wśród dzieci i ich rodziców, opiekunów, nauczycieli poprzez zachęcanie dorosłych do codziennego czytania pociechom. Idea głoszona przez Fundację ABC XXI zyskała na przestrzeni dziesięciu lat szerokie grono zwolenników i przekształciła się w ogólnopolską akcję pod hasłem ,,Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!”

Jeśli chcemy, by nasze pociechy wyrosły na wykształconych, kulturalnych, dobrych ludzi wychowujmy je w miłości do książek, codziennie czytając im dla przyjemności – w domu, przedszkolu.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do włączenia się do Naszych działań, czekamy na Państwa propozycje.

Harmonogram działań:

  • Codzienne czytanie dzieciom przez nauczycieli o różnych porach dnia: baśnie, bajki, wiersze.
  • Zapraszanie rodziców do czytania dzieciom we wszystkich grupach według umówionych terminów.
  • Zachęcanie rodziców do głośnego czytania dzieciom w domu.
  • Zapraszanie gości do czytania dzieciom w przedszkolu – jesienna, wiosenna akcja na rzecz kampanii.
  • Włączenie przedszkola do akcji ZACZYTANI, kampanii objętej patronatem honorowym małżonki prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej – wzbogacanie kącików czytelniczych w salach.

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” jest prowadzony przez Żywiec Zdrój nieprzerwanie od 2009 roku przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka.
Jego celem jest edukowanie dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska. W tegorocznej edycji rozszerzono zakres programu o tematy proekologiczne – przekażemy dzieciom wiedzę dotyczącą znaczenia drzew dla człowieka, zachęcimy do ich wspólnego sadzenia oraz poruszymy temat recyklingu opakowań PET. Będziemy inspirować, bawić i uczyć.

Krajowy certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymują placówki, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży. Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga”. Nasze przedszkole, jako jedyna placówka oświatowa w Toruniu i jedna z nielicznych w województwie kujawsko – pomorskim, zostało uhonorowane certyfikatem LCAE w roku szkolnym 2015/2016.

Co daje naszej placówce udział w programie Szkoły dla Ekorozwoju?

Udział w programie Szkoły dla Ekorozwoju jest dla naszej placówki zwieńczeniem wszystkich działań, które podejmujemy od wielu lat ucząc dbania o środowisko, odpowiedzialności za swoje otoczenie, świadomego podejmowania działań na rzecz środowiska i jego ochrony, rozwijając wrażliwość na piękno i bogactwo świata przyrody. Jednocześnie udział w programie jest swoistym motorem dla nowych inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli naszego przedszkola na rzecz zrównoważonego rozwoju, zachęca do poszukiwania ciekawych sposobów przekazywania dzieciom wiedzy ekologicznej. Realizacja zamierzonych planów wzbogaca naszą działalność wychowawczą i dydaktyczną. Istotnym aspektem jest też otwarcie się na środowisko lokalne, szukanie sprzymierzeńców i podejmowanie wspólnych działań.

Dlaczego „Zielone tereny przyszkolne”?

Nasze przedszkole już od wielu lat podejmuje działania na rzecz szeroko pojętej ekologii. Uczestniczymy w wielu projektach edukacyjnych i ogólnopolskich kampaniach społecznych. Dostarczamy dzieciom wiele możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Ukazujemy niepowtarzalne piękno różnych ekosystemów i środowisk przyrodniczych.
Organizujemy spotkania z miłośnikami przyrody, sadzimy drzewa i dbamy o zieleń wokół przedszkola. Chcąc rozwijać i poszerzać wcześniej podejmowane działania
na rzecz środowiska ubiegając się o certyfikat LCAE wybraliśmy obszar „Zielone tereny przyszkolne”, jego zagadnienia bowiem stanowią integralną część naszego wewnętrznego programu ekologicznego, są kontynuacją działań, które co roku podejmujemy w ramach codziennej pracy z dziećmi.

Podjęte działania (w ramach wybranego obszaru)

Uporządkowanie terenu przedszkola w ramach akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA.
Po raz kolejny uczestniczyliśmy w akcji Sprzątanie Świata. Dzieci poznały rodzaje odpadów, nauczyły się je prawidłowo segregować, a potem posprzątały teren przedszkola oraz pobliski park.

Zorganizowanie happeningu – „zielonego marszu” ulicami osiedla, rozdawanie ulotek przechodniom.
Happening „zielony marsz” był częścią obchodów Święta Drzewa w naszym przedszkolu. Dzieci ubrane na zielono, niosąc zielone baloniki i chorągiewki, maszerowały ulicami osiedla głosząc hasła o charakterze ekologicznym. Rozdawały
napotkanym przechodniom ulotki informujące o idei Święta Drzewa oraz działaniach proekologicznych, jakie podejmujemy w przedszkolu.

Spotkanie z leśnikiem, wspólne sadzenie drzew na terenie przedszkola.
Nasze przedszkole odwiedziła leśnik – pani Monika Marjańska z Leśnictwa Karczemka, która opowiedziała dzieciom o swojej pracy. Dała też kilka dobrych rad, jak posadzić drzewa i jak się później nimi opiekować. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Gniewkowo nasze przedszkole otrzymało w prezencie 11 brzózek, które wspólnie zasadziliśmy na terenie nowego, rozbudowanego placu zabaw mając nadzieję, że za kilka lat utworzą zwartą ścianę zieleni.

Wykonanie plakatów na temat „Jesienne drzewo”, prezentacja prac podczas uroczystego apelu oraz ekspozycja w holu głównym przedszkola.
Każda z 11 grup otrzymała zadanie wykonania dowolną techniką plakatu na temat „Jesienne drzewo”. Inspiracją mogły być liczne drzewa rosnące na terenie naszego przedszkola lub w pobliskim parku. Przepiękne prace przygotowane przez wszystkie dzieci stały się wyjątkową dekoracją podczas obchodów Święta Drzewa. Wyeksponowane w holu głównym przedszkola długo cieszyły oczy odwiedzających.

Zainstalowanie nowych karmników dla ptaków.

Staramy się, by teren naszego przedszkola był miejscem przyjaznym dla ptaków. Znajdują się na nim budki lęgowe, rosną drzewa, których owoce są dla ptaków pokarmem. Podjęliśmy decyzję o zamontowaniu dużego karmnika, przeznaczonego do dokarmiania większej liczby ptaków. Wykonał go, bardzo solidnie, tata Marcela. O to, by w karmniku nie zabrakło pożywienia dbały przede wszystkim dzieci z grupy „Jeżyki”.

Dywany dla Pani Wiosny – plener plastyczny.
Plener plastyczny, podczas którego dzieci malowały kredą „Dywany dla Pani Wiosny” był częścią obchodów pierwszego dnia wiosny w naszym przedszkolu. Kolorowe prace zdobiły przedszkolne chodniki do pierwszego wiosennego deszczu.

Nadanie imienia najstarszemu z drzew na terenie przedszkola.
Z okazji Święta Patrona wybraliśmy najstarsze drzewo na terenie przedszkola. Okazała się nim brzoza, której uroczyście nadaliśmy imię „Szaferek”. Pamiątkową tabliczkę przygotowali Rodzice.

Rozbudowa i pielęgnacja ogródka skalnego.
Budowę ogródka skalnego rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Z pomocą rodziców, przy zaangażowaniu pracowników przedszkola powstał efektowny skalniak, który jednak nie istniał w świadomości dzieci. Postanowiliśmy to zmienić, stąd w naszym planie działania znalazł się punkt dotyczący pielęgnacji i wzbogacenia skalniaka o nowe rośliny. Okazją do podjęcia powyższych działań stały się obchody Dnia Ziemi i Święto Patrona. Dzieci pieliły ogródek, sadziły nowe rośliny (ufundowane przez Radę Rodziców), podlewały je w miarę potrzeb.