CZERWIEC


Tematyka kompleksowa:

 1. Święto dzieci – 31.05.2021 – 04.06.2021
 2.  Muzyka wokół nas – 07.-6.2021 – 11.06.2021
 3. Czym podróżujemy – 14.06.2021 – 18.06.2021
 4. Wakacje tuż tuż – 21.06.2021 – 25.06.2021

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • budowanie postaw empatycznych wśród dzieci,

 • wzmacnianie pozytywnych relacji między dziećmi w grupie,

 • wrażanie do swobodnego okazywania radości z sukcesów i umiejętnego znoszenia porażki,

 • kształcenie umiejętności połączenia dźwięku z ruchem,

 • utrwalenie znanych dzieciom piosenek,

 • doskonalenie słuchu,

 • rozwijanie słuchu muzycznego poprzez koncentrację uwagi na dźwiękach,

 • zapoznanie dzieci ze środkami lokomocji,

 • utrwalenie znajomości figur geometrycznych,

 • rozwijanie umiejętności porównywania rozmiarów przedmiotów dwuwymiarowych i
  porządkowanie ich wg wielkości,

 • tworzenie techniki wizualnego porównywania wielkości kwadratów,

 • poznanie sposobu zastosowania szablonu,

 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała,

 • doskonalenie sprawności ruchowych,

 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w wakacje,

 • wdrażanie do korzystania z książek, jako źródła wiedzy.