PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

 1. Bezpieczna droga do przedszkola realizacja 04.10. do 08.10.2021
 2. Jesień w parku i lesie realizacja 11.10. do 15.10.2021
 3. Jesień w sadzie realizacja 18.10. do 22.10.2021
 4. Jesień w ogrodzie realizacja 25.10do 29.10.2021

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Rozumienie podstawowej zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy- pod opieką dorosłych.
 • Rozwijanie wrażliwości na świat przyrody oraz postawy poszanowania przyrody
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się m.in. poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela oraz odpowiadanie na pytania.
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych prac plastycznych i poszanowania pracy własnej i innych osób.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo -ruchowej i słuchowo -ruchowej.
 • Rozwijanie wrażliwości plastycznej na kolory i kształty, wdrażanie do rozumienia określenia „jesienne kolory”.
 • Zapoznanie  i utrwalanie nazw owoców i warzyw oraz poznanie ich znaczenia dla naszego zdrowia.
 • Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała, utrwalanie  nazw części ciała.

Piosenka i wiersz, który poznamy:

 „Zebra – to przejście dla pieszych” /piosenka/

Zebra to przejście dla pieszych

Może ją widziałeś w zoo

A może podczas safari

Możesz także spotkać ją między chodnikami

Na ulicach się ukrywa czarno-białe paski ma

Przecinając zwinnie drogę o twe bezpieczeństwo dba

Zebra, zebra zebra czyli pasy

Zebra, zebra zebra fajna jest!

Zebra, zebra zebra czyli pasy

Zebra, zebra zebra fajna jest!

Na drugą stronę ulicy przejść

Czasami trzeba nam rozejrzeć się dookoła

O bezpieczeństwo dbać przed domem czy przed szkołą

Podczas spacerów, wycieczek

Wypatruj zawsze uważnie bezpieczne przejście dla pieszych

Zebra, zebra zebra czyli pasy

Zebra, zebra zebra fajna jest!

Zebra, zebra zebra czyli pasy

Zebra, zebra zebra fajna jest!

„Wpadła gruszka do fartuszka” /wiersz/

Wpadła gruszka do fartuszka,

A za gruszką dwa jabłuszka,

Lecz śliweczka wpaść nie chciała,

Bo śliweczka niedojrzała.