Nauczyciel:
Katarzyna Smykowska

Wychowawcy pomocniczy:

Agnieszka Prędkiewicz, Małgorzata Piotrowska

pomoc nauczyciela: Urszula Zaremba