PAŹDZIERNIK


Tematyka kompleksowa:

 1. „Jesień w parku i w lesie”  realizacja 04.10.2021- 08.10.2021 r.
 2. „Jesień w sadzie”  realizacja 11.10.2021 – 15.10.2021 r.
 3. „Ludzie listy piszą”  realizacja 18.10.2021- 22.10.2021 r.
 4. „Co zwierzęta i ptaki robią jesienią”  realizacja 25.10.2021 – 29.10.2021 r

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

Dzieci będą:

 • zapoznawać się z drzewami liściastymi: kasztanowcem i dębem oraz owocami tych drzew,
 • poznawać budową drzewa: korzeń, pień, gałęzie, konary, liście,
 • wzbogacać i utrwalać język literacki w toku uczenia się wiersza,
 • obserwować drzewa rosnące w przedszkolnym ogrodzie,
 • zapoznały się z techniką malowania gąbką,
 • zwracać uwagę na jesienną kolorystykę występującą w przyrodzie,
 • rozbudzać ciekawość poznawczą,
 • tworzyć układy rytmiczne z użyciem owoców.

Piosenka i wiersz, które poznamy:

„Liście spadają” /piosenka/

Liście spadają, wieje wiatr,

deszczyk już pada kap, kap, kap.

Gęsi na niebie tam, tam, tam,

machają do nas pa, pa, pa.

Czapkę na głowę zakładam

i rękawiczki ciepłe mam.

Parasol także przyda się,

jesień nadchodzi to się wie.

„Owoce” D. Kossakowska /wiersz/

Cztery jabłka spadły i leżą na trawie.

Mała Hania z Tomkiem myślą o zabawie.

Dwa jabłuszka są dla Tomka, jedno jest dla Hani.

A to co zostało, dasz dla swojej pani.

Jedna gruszka żółta oraz dwie zielone,

leżą na stoliku w rzędzie ułożone.

Teraz trzeba zliczyć jabłka oraz gruszki.

A to już potrafią zrobić i maluszki.