WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

 1. „Jestem przedszkolakiem” realizacja 01.09 – 17.09.21 
 2. „Bawimy się razem” realizacja 20.09 – 01.10.21 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • nabywanie umiejętności posługiwania się swoim imieniem
 • nabywanie umiejętności rozróżniania: chłopiec/dziewczynka
 • poznawanie otoczenia w którym przebywa: sala, łazienka, szatnia, plac zabaw
 • rozwijanie umiejętności zabawy wspólnymi zabawkami oraz odkładania ich na swoje miejsce
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 • wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych
 • wdrażanie do reagowania na polecenia N-la
 • rozwijanie umiejętności ułatwiających życie w grupie społecznej przez  
 •  wdrażanie do zgodnej zabawy oraz przestrzegania reguł
 • poznawanie potrzeby odpoczynku i leżakowania dla dobrego samopoczucia,
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkiem
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego przebierania się w sytuacji  wyjścia na teren
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia
 • rozwija umiejętność słuchania krótkich tekstów litrackich
 • rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej
 • rozwijanie umiejętności nazywania rożnych części ciała
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się kredkami,
 • zachęcania do brania udziału w zabawach ze śpiewem,
 • rozwijanie umiejętności ilustrowania ruchem treści prostych wierszyków,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na sygnały dźwiękowe
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w kole wiązanym
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w “pociągu”
 • rozwijanie umiejętności spacerowania przy “wężu” i nie oddalania się od grupy.