Nauczyciele:

Dorota Truszczyńska

Wychowawca pomocniczy:

Karolina Behrendt

pomoc nauczyciela: Anna Stanny