WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

 1. „Jestem przedszkolakiem” – realizacja 01.09.2021 r.– 17.09.2021 r.
 2. „Bawimy się razem” – realizacja 20.09.2021 r. – 01.10.2021 r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, zapamiętanie imion.
 • Pomoc w rozumieniu własnych emocji.
 • Wyzwalanie uczucia radości, wspieranie dzieci w odnajdywaniu spokoju i poczucia bezpieczeństwa.
 • Poznanie otoczenia, w którym dziecko przebywa (kąciki tematyczne w sali, łazienka, szatnia, korytarz), a także podstawowych pomieszczeń przedszkola oraz ich funkcji.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.
 • Zachęcanie dzieci do dbania o porządek w sali, odkładania zabawek na wyznaczone, stałe miejsce.
 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
 • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw.
 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania krótkich tekstów literackich.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni oraz w schemacie własnego ciała.
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się farbą, pędzlem, klejem.
 • Kształcenie umiejętności sprawnego reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe.
 • Rozwijanie pamięci, doskonalenie poczucia rytmu.

Wiersz i piosenka, którą poznamy:

„Jestem sobie przedszkolaczek” /piosenka/

Jestem sobie przedszkolaczek,

Jestem ważny – dużo znaczę,

Na bębenku marsza gram,

Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,

Razem bawić się weselej,

Bo kolegów dobrych mam,

Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,

To są nasze wspólne skarby,

Bardzo dobrze tutaj nam,

Ram tam tam, ram tam tam.

Tu jest miejsce dla każdego,

Każdy naszym jest kolegą,

Razem w grupie miło nam,

Ram tam tam, ram tam tam.

„Mam trzy latka” /wiersz/

Mam trzy latka, trzy i pół,

brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

i mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

tańczę, kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku,

o tchórzliwym koziołeczku,

i o piesku co był w polu,

nauczyłam się w przedszkolu.