WRZESIEŃ

We wrześniu korzystaliśmy z pięknej pogody i często bawiliśmy się na placu zabaw. Poznaliśmy nazwy różnych drzew i szukaliśmy ich w Parku Tysiąclecia. Poznaliśmy zawód policjanta i strażaka. Poznaliśmy pierwsze literki. Sadziliśmy wokół przedszkola sadzonki krzewów i trawy ozdobnej.