CZERWIEC

Tematyka kompleksowa:

 1. „Święto dzieci”
 2. „Na łące”
 3. „Bezpieczne wakacje”
 4. „ Żegnaj przedszkole, witaj nowe!”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy roślin i zwierząt występujących nad stawem.
 • Poznanie roślin i zwierząt będących pod ochroną.
 • Wdrażane do uważnego słuchania i obserwowania.
 • Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych.
 • Kształtowanie postawy poszanowania przyrody.
 • Kształtowanie głosu i dziecięcej twórczości muzycznej.
 • Poznanie etapów rozwój żaby (skrzek, kijanka, żaba, ropucha)
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo – ruchowej w zabawach plastycznych
  i konstrukcyjnych.
 • Uczestnictwo w zabawach orientacyjno-porządkowych.
 • Rozwijanie mowy i myślenia.
  Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i kojarzenia faktów.
 • Doskonalenia umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie ustalonej liczby. Kształtowanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych.
 • Porządkowanie półek indywidualnych, pakowanie prac plastycznych.

Piosenki i wiersze, które poznamy:

„Pożegnanie przedszkola”  /wiersz B. Forma/

Żegnamy się z przedszkolem, salami, zabawkami.

A z największym żalem z naszymi paniami.

Zaraz po wakacjach będziemy już w szkole.

W myślach pozostanie przedszkole wesołe.

To droga do przedszkola, to drzewo, ławka, brama.

W drzwiach przedszkola stoi pani ukochana.

Czas beztroskich zabaw z życia przedszkolnego,

długo pozostanie w sercu u każdego.

 „Polny skrzat”  /piosenka/

Podobno ktoś gdzieś

Raz widział biedronkę

Która jedną kropkę ma

i krowę jak ptak co lata nad łąką

i zakochana patrzy w dal

oczywiście ktoś im zrobił żart

ref. To skrzat to był mały polny skrzat

rozrabia co dzień co noc tak już ma

to skrzat wesoły pyzaty skrzat

nie łatwo go spotkać bo to polny skrzat

Czaczę tańczy koń

a mucha z pająkiem na poważnie w karty gra

nietoperz za dnia po lesie się błąka

i kolorową czapkę ma

oczywiście ktoś im zrobił żart

ref…

Ktoś zupę Ci zjadł

zamienił Ci buty

i skarpetki schował gdzieś

na pewno to skrzat

bo gdy mu się nudzi to figluje

cały dzień oczywiście wiesz już kto to jest

ref…