CZERWIEC

Tematyka kompleksowa:

 1. 31.05 do 04.06.2021 – „Święto dzieci”
 2. 07.06 do 11.06.2021 – „Muzyka wokół nas”
 3. 14.06 do 18.06.2021 – „Czym podróżujemy?”
 4. 21.06 do 25.06.2021 – „Wakacje”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • kształtowanie umiejętności zorganizowania sobie czasu wolnego,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • utrwalanie poznanych liter – drukowane i pisane, małe i wielkie,
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowej,
 • kształtowanie koordynacji ruchowo-słuchowej,
 • kształcenie głosu i dziecięcej twórczości muzycznej,
 • budzenie zainteresowań życiem przyrody wiosna,
 • kształtowanie postawy patriotycznej,
 • wzbogacanie ekspresji malarskiej dzieci,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej oraz poczucia rytmu,
 • kształtowanie umiejętności estetycznego poruszania się,
 • uwrażliwianie na kompozycję formy przestrzennej,
 • rozwijanie u dzieci zdyscyplinowania, cierpliwości i wytrwałości w pracy,
 • rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej ,
 • rozwijanie umiejętności logicznego wyrażania swoich myśli,
 • rozwijanie mowy i myślenia z kształtowaniem pojęć matematycznych,
 • wyrabianie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań z treścią,
 • przestrzega zasad w zabawie,
 • kształtowanie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z tematem,
 • kształtowanie nawyk aktywnego spędzania czasu,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie ustalonej liczby,
 • rozróżnianie różnych elementów muzycznych; tempa, dynamiki,
 • kształtowanie pamięci muzycznej oraz prawidłowego oddechu,
 • kształtowanie równowagi i umiejętności panowania nad własnym ciałem,
 • kształcenie sprawności językowej w toku rozmowy,
 • rozwijanie umiejętności konstruowania wypowiedzi wielozdaniowych,
 • rozwijanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów,
 • doskonalenie mowy w zakresie poprawności gramatycznej.

Piosenka, którą poznamy:

„Kończymy już przedszkole”

Kończymy już przedszkole, do szkoły czas,
zeszyty i tornistry wołają nas,
A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść.

Ref. Tak bardzo nam tu dobrze,
że nie chcemy wcale jeszcze iść.

Wakacje szybko miną, a potem już,
zadzwoni pierwszy dzwonek, lekcje tuż-tuż
A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść.

Ref. Tak bardzo nam tu dobrze,
że nie chcemy wcale jeszcze iść.

Lecz co tu robić, w życiu zawsze tak jest,
że upływają lata, starszym się jest.
A my nie chcemy, nie chcemy starsi być.

Ref. Tak bardzo nam tu dobrze,
że nie chcemy wcale jeszcze iść.