PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

 1. „Jesienna przyroda” realizacja 04.10.2021 – 08.10.2021
 2. „Koszyk Pani Jesieni” realizacja 11.10.2021 – 15.10.2021
 3. „Skarby jesieni” realizacja 18.10.2021 – 22.10.2021
 4. „Nasza mała ojczyzna” realizacja 25.10.2021 – 29.10.2021

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach.
 • Rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości.
 • Poznanie parku i lasu jako ekosystemów, dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znaczenia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy).
 • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych.
 • Poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;
 • Wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego.

Piosenka i wiersz, które poznamy:

„Przepis na zdrowie” /piosenka/

1. A ja przepis znam na zdrowie,

jak stosować go – powiem,

Kilka dobrych rad się przyda,

żeby zdrowym być jak ryba

Ref:Nie grymaszę, gdy mleko na stole,

nie odmawiam zjedzenia śniadania,

Zawsze chętnie wychodzę na spacer,

odpowiednie zakładam ubrania.

Myję ręce przed każdym posiłkiem,

jem owoce i świeże warzywa.

Zęby co dzień szoruję dokładnie,

każda ze mną bakteria przegrywa.

2. Są dla dzieci także zdrowe,

gimnastyka, piłka, rower,

dobry humor, uśmiech mamy,

i zabawy z kolegami.

Ref: Nie grymaszę…

„Polska” /wiersz, autor: Ryszard Przymus/

Polska – to taka kraina,

która się w sercu zaczyna.

Potem jest w myślach blisko,

w pięknej ziemi nad Wisłą.

Jej ścieżkami chodzimy,

budujemy, bronimy.

Polska – Ojczyzna…

Kraina, która się w sercu zaczyna.