ORGANEM PROWADZĄCYM

Przedszkole Miejskie Nr 12
im. Władysława Szafera w Toruniu

jest

Gmina Miasta Toruń
Wydział Edukacji
ul. Fałata 39

Sprawozdania finansowe opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych
w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

https://tcuw.torun.pl/bip,8.html

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe remont

Click here to add your own text